REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 5 poz. 16

ZARZĄDZENIE NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 lutego 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) należności dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji i komórek minersko-pirotechnicznych na podstawie propozycji dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji w odniesieniu do komórek minersko-pirotechnicznych”;

2) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2003 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

Załącznik 1. [Wskaźniki wyposażenia w samochody osobowe nieoznakowane komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji]

Załączniki do zarządzenia nr 11 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 lutego 2003 r.

Załącznik nr 1

WSKAŹNIKI
wyposażenia w samochody osobowe nieoznakowane
komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Lp.

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE KGP

WSKAŹNIK

1

KIEROWNICTWO KGP:

 

 

1) Komendant Główny Policji

1

 

2) Zastępca Komendanta Głównego Policji

1

 

3) Dyrektor komórki organizacyjnej / równorzędny

1

2

SŁUŻBA ŚLEDCZA

 

 

Centralne Biuro Śledcze:

 

 

1) Wydział III

2

 

2) Zarząd III i Zarząd IV

3

 

3) Zarząd I i Zarząd II oraz wydziały: II, IV, VI, VII, IX–XXII

4

 

4) Wydziały I i VIII

6

 

5) Zarząd Bojowy i Zarząd Wsparcia Bojowego

7

3

SŁUŻBA KRYMINALNA:

 

 

1) Biuro Służby Kryminalnej

10

 

2) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

15

 

3) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

15

 

4) Biuro-Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych

15

4

SŁUŻBA PREWENCYJNA:

 

 

Biuro Służby Prewencyjnej

13

5

SŁUŻBA WSPOMAGAJĄCA:

 

 

1) Biuro-Gabinet Komendanta Głównego Policji

12

 

2) Biuro Kadr i Szkolenia

25

 

3) Biuro Prawne

30

 

4) Biuro Spraw Wewnętrznych:

10

 

a) dla zespołu terenowego

3

 

b) dla sekcji terenowej

4

 

5) Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji

12

 

6) Zespół Audytu Wewnętrznego

12

 

7) Biuro Finansów

20

 

8) Biuro Łączności i Informatyki

28

 

9) Biuro Logistyki Policji:

35

 

a) oficer łącznikowy

1

 

b) grupa stanowisk tymczasowych

50

 


Załącznik 2. [Należności sprzętu transportowego dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji]

Załącznik nr 2

Należności sprzętu transportowego dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-03-13
  • Data wejścia w życie: 2003-02-15
  • Data obowiązywania: 2003-02-15
  • Dokument traci ważność: 2006-02-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA