REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 5 poz. 18

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla dyżurnych operacyjnych jednostek Policji i ich zastępców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Ramowy program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla dyżurnych operacyjnych jednostek Policji i ich zastępców”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację „Programu”, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3

Traci moc decyzja nr 248 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu doskonalenia zawodowego dyżurnych komend wojewódzkich Policji i dyżurnych operacyjnych kraju Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 1 poz. 8).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-03-13
  • Data wejścia w życie: 2003-02-17
  • Data obowiązywania: 2003-02-17
  • Dokument traci ważność: 2004-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA