REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 10 poz. 54

DECYZJA NR 121 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik nr 3 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku nr 4 do decyzji w tytule skreśla się wyrazy „Gdańsku, Krakowie, Łodzi”;

4) po załączniku nr 4 do decyzji dodaje się załączniki nr 4a i 4b w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej decyzji;

5) w załączniku nr 8 do decyzji tytuł otrzymuje brzmienie: „Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w: Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku i Zielonej Górze”;

6) po załączniku nr 8 do decyzji dodaje się załączniki nr 8a–8c w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 5–7 do niniejszej decyzji.

§ 2

1. Komendanci wojewódzcy Policji w: Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach dostosują struktury organizacyjne podległych oddziałów prewencji Policji, do wymogów określonych w niniejszej decyzji, zgodnie z terminami określonymi w § 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 decyzji nr 108 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie poborowych powołanych w 2003 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji Policji.

2. Komendanci wojewódzcy Policji w Gdańsku i Krakowie dostosują struktury organizacyjne podległych oddziałów prewencji Policji, do wymogów określonych w niniejszej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej wejścia w życie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 


Załącznik 1. [Stany etatowe oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji]

Załączniki do decyzji nr 121 Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Załącznik nr 1

Stany etatowe oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Lp.

Województwo

Oddział Prewencji Policji, samodzielny PODODDZIAŁ Policji w:

Razem

Dowódca zastępca dowódcy

Zespół organizacji służby

Pododdział prewencji

Pododdział wzmocnienia

Zespół szkolenia

Zespół łączności

Zespół medyczny

Zespół transportu, zaopatrzenia, kadr, wychowawczy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Mazowieckie

Warszawie

1163

4

23

1000

59

13

11

9

44

2

Mazowieckie

Radomiu

Płocku

157

120

2

2

9

9

125

88

18

18

3

3

3

Śląskie

Bielsku-Białej

Częstochowie

Katowicach

125

125

679

2

2

3

9

9

13

97

97

590

14

14

33

6

5

3

3

6

23

4

Pomorskie

Gdańsku

349

3

11

300

19

4

3

9

5

Małopolskie

Krakowie

349

3

11

300

19

4

3

9

6

Podlaskie

Białymstoku

349

3

11

300

19

4

3

9

7

Warmińsko-mazurskie

Olsztynie

349

3

11

300

19

4

3

9

8

Łódzkie

Łodzi

349

3

11

300

19

4

3

9

9

Wielkopolskie

Poznaniu

349

3

11

300

19

4

3

9

10

Podkarpackie

Rzeszowie

339

3

11

290

19

4

3

9

11

Zachodniopomorskie

Szczecinie

349

3

11

300

19

4

3

9

12

Dolnośląskie

Legnicy

Wrocławiu

120

349

2

3

9

11

88

300

18

19

4

3

3

9

13

Kujawsko-pomorskie

Bydgoszczy

Toruniu

127

116

2

2

9

9

99

88

14

14

3

3

14

Świętokrzyskie

Kielcach

162

3

10

132

14

3

15

Lubelskie

Lublinie

120

2

9

88

18

3

16

Opolskie

Opolu

120

2

9

88

18

3

17

Lubuskie

Zielonej Górze

120

2

9

88

18

3

OGÓŁEM

6385

57

235

5358

441

55

16

75

148

 


Załącznik 2. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału prewencji Policji w Katowicach]

Załącznik nr 2

Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału prewencji Policji w Katowicach

Lp.

Nazwa Komórki/stanowiska

Liczba

Komórek

Stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

– Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

– Asystent

– Referent

– Policjant

 

3

1

6

2

1

 

 

 

13

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

– Policjant

 

1

4

7

11

 

 

 

23

5

Zespół Łączności:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

 

1

2

2

 

 

 

5

6

Zespół Szkolenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Specjalista

 

1

5

 

6

7

Zespół Medyczny:

2

 

 

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka

 

2

2

2

 

 

 

6

8

Kompania Prewencji:

6

 

 

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Referent

 

6

6

6

6

 

 

 

24

 

Pluton:

24

 

 

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

– Aplikant

 

24

72

144

144

144

 

 

 

528

 

Drużyna AWGŁ:

6

 

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

6

6

12

 

 

 

24

 

 

 

576

 

1

2

3

4

9

Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej:

1

 

 

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

 

1

1

1

4

7

 

 

 

14

10

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

 

 

1

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

2

10

12

 

 

 

24

 

Drużyna Transporterów Opancerzonych:

1

 

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

1

3

2

 

 

 

6

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

1

 

 

– Referent

– Policjant

 

1

1

 

 

 

2

OGÓŁEM

13

679

 

Załącznik 3. [Struktura organizacyjna i stan etatowy oddziałów prewencji Policji w Gdańsku i Krakowie]

Załącznik nr 3

Struktura organizacyjna i stan etatowy oddziałów prewencji Policji w Gdańsku i Krakowie

Lp.

Nazwa Komórki/stanowiska

Liczba

Komórek

Stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

– Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

– Policjant

 

2

7

1

1

 

 

 

11

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

– Policjant

 

1

3

2

3

 

9

5

Zespół Szkolenia:

1

 

– Specjalista

4

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka

 

1

1

1

 

 

 

3

 

1

2

3

4

7

Kompania Prewencji:

3

 

 

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Referent

 

3

3

3

3

 

 

 

12

Pluton:

12

 

 

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

– Aplikant

 

12

36

72

72

72

 

 

 

264

Drużyna AWGŁ:

1

 

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

3

3

6

 

 

 

12

 

 

 

288

8

Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej:

1

 

 

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

 

1

1

1

4

5

 

 

 

12

9

Pluton Wzmocnienia:

– Dowódca plutonu

1

1

Drużyna Miotaczy Wody:

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

2

 

 

2

4

6

 

12

 

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

1

2

1

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

1

 

 

– Referent

– Policjant

 

1

1

 

 

 

6

OGÓŁEM

11

349

 

Załącznik 4. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi]

Załącznik nr 4

Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

Lp.

Nazwa Komórki/stanowiska

Liczba

 

 

Komórek

Stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

– Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

– Policjant

 

2

7

1

1

 

 

 

11

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

– Policjant

 

1

3

2

3

 

 

 

9

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

– Specjalista

 

4

 

 

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka

 

1

1

1

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji:

3

 

 

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Referent

 

3

3

3

3

 

 

 

12

 

Pluton:

11

 

 

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

– Aplikant

 

11

33

66

66

66

 

 

 

242

 

Drużyna AWGŁ:

3

 

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

3

5

8

 

 

 

16

 

 

 

270

8

Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej:

2

 

 

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

 

2

2

2

6

18

 

 

 

30

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

2

4

6

 

 

 

12

 

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

1

2

1

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

1

 

 

– Referent

– Policjant

 

1

1

 

 

 

6

OGÓŁEM

11

349

 

Załącznik 5. [Struktura organizacyjna i stan etatowy samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie]

Załącznik nr 5

Struktura organizacyjna i stan etatowy samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie

Lp.

Nazwa Komórki/stanowiska

Liczba

 

Komórek

Stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca samodzielnego pododdziału

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Asystent

– Referent

– Aplikant

 

7

1

1

 

9

4

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka

 

1

1

1

 

3

5

Pluton Prewencji:

4

88

6

Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej:

1

 

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

 

1

1

1

2

4

 

9

7

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna AWGŁ:

1

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

1

1

2

4

Drużyna Miotacza Wody:

1

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

Załoga Transportera Opancerzonego:

 

1

1

2

1

 

– Referent

– Policjant

Załoga Reflektora Olśniewającego:

2

1

1

 

– Referent

– Policjant

1

1

 

9

OGÓŁEM

9

125

 

Załącznik 6. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bydgoszczy]

Załącznik nr 6

Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bydgoszczy

Lp.

Nazwa Komórki/stanowiska

Liczba

 

Komórek

Stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca samodzielnego pododdziału

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Asystent

– Referent

– Aplikant

7

1

1

 

9

4

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka

1

1

1

 

3

5

Pluton Prewencji:

4

88

6

Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej:

1

 

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

 

1

1

1

4

4

 

11

7

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna AWGŁ:

1

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

1

1

2

 

4

Drużyna Miotacza Wody:

1

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

1

1

2

Drużyna Transportera Opancerzonego:

 

– Referent

– Policjant

2

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

– Referent

– Policjant

 

1

1

 

9

OGÓŁEM

9

127

 

Załącznik 7. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Toruniu]

Załącznik nr 7

Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Toruniu

Lp.

Nazwa Komórki/stanowiska

Liczba

Komórek

Stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca samodzielnego pododdziału

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

1

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Asystent

– Referent

– Aplikant

7

1

1

 

9

4

Zespół Medyczny:

1

 

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka

 

1

1

1

 

3

5

Pluton Prewencji:

4

88

6

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

Drużyna AWGŁ:

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

 

1

1

 

 

1

1

2

 

4

Drużyna Miotacza Wody:

1

 

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

1

2

 

– Referent

– Policjant

Załoga Reflektora Olśniewającego:

2

1

 

– Referent

– Policjant

1

1

 

9

OGÓŁEM

9

116

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-15
  • Data wejścia w życie: 2003-04-30
  • Data obowiązywania: 2003-04-30
  • Dokument traci ważność: 2007-11-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA