REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 14 poz. 96

DECYZJA NR 432 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31, Nr 20, poz. 125 i z 2005 r. Nr 4, poz. 11) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 599 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen, zmienionej decyzjami: nr 48 z dnia 8 lutego 2005 r., nr 160 z dnia 31 marca 2005 r. i nr 238 z dnia 10 maja 2005 r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

Załącznik 1.

Załącznik nr 2

1) Skład Komitetu Sterującego Przygotowaniami:

a) Przewodniczący Komitetu: Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Dariusz Nagański;

b) Szef Sztabu Koordynacji Przygotowań: zastępca dyrektora Biura Logistyki Policji KGP – podinsp. Andrzej Rogalski;

2) Szefowie celów operacyjnych:

a) Szef CO 1: zastępca dyrektora Biura Prawnego KGP – mł. insp. Marek Enerlich,

b) Szef CO 2: zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP – nadkom. Sławomir Rusak,

c) Szef CO 3: naczelnik Wydziału SIRENE Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP – nadkom. Maria Halczyj-Siwecka,

d) Szef CO 4: zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP – insp. Roman Doroszkiewicz,

e) Szef CO 5: zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP – insp. Wojciech Olbryś,

f) Szef CO 6: naczelnik Wydziału Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP – nadkom. Violetta Zalewska,

g) Szef CO 7: naczelnik Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP – mł. insp. Anna Lipińska-Czajkowska,

h) Szef CO 8: dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP – insp. Marek Wierzbicki;

3) Szefowie zagadnień przekrojowych:

a) Szef ZP 1: dyrektor Biura Prawnego KGP – insp. Sławomir Stawecki,

b) Szef ZP 2: dyrektor Biura – Gabinet Komendanta Głównego Policji – insp. Mirosław Skonieczny,

c) Szef ZP 3: zastępca dyrektora Biura – Gabinet Komendanta Głównego Policji – insp. Marek Flis,

d) Szef ZP 4: dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP – mł. insp. Zbigniew Ścisło,

e) Szef ZP 5: dyrektor Biura Logistyki Policji KGP – insp. Zbigniew Czapla,

f) Szef ZP 6: dyrektor Biura Finansów KGP – insp. Zygmunt Fidos,

g) Szef ZP 7: zastępca dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji KGP – mł. insp. Roman Berger,

h) Szef ZP 8: dyrektor Biura Strategii KGP – insp. Piotr Murawski.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-09-13
  • Data wejścia w życie: 2005-08-22
  • Data obowiązywania: 2005-08-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA