reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 441 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4, Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44, z 2005 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 11, poz. 69) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17, Nr 10, poz. 54, Nr 19, poz. 104, z 2004 r. Nr 2, poz. 6 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 4 wyrazy „kierownik komórki właściwej w sprawach służby prewencyjnej” zastępuje się wyrazami „kierownik komórki właściwej w sprawach sztabowych”;

2) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie dostosuje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Policji w Krakowie do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie do dnia 1 września 2005 r.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder


Załącznik 1. [STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI]

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STANY ETATOWE
ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Lp.

WOJEWÓDZTWO

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI
POLICJI W:

RAZEM

DOWÓDCA ZASTĘPCA
D-CY

ZESPÓŁ ORGANI-
ZACJI SŁUŻBY

PODODDZIAŁ PREWENCJI

KADRA DOWÓDCZA PODODDZIAŁU SŁUŻBY KANDY-
DACKIEJ

POD-
ODDZIAŁ WZMOC-
NIENIA

ZESPÓŁ SZKO-
LENIA

ZESPÓŁ ŁĄCZ-
NOŚCI

ZESPÓŁ ME-
DYCZNY

ZESPÓŁ TRANS-
PORTU, ZAOPATRZENIA, KADR, WYCHOWAWCZY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

MAZOWIECKIE

WARSZAWIE

1163

4

23

1000

-

59

13

11

9

44

2.

MAZOWIECKIE

RADOMIU

PŁOCKU

157

120

2

2

9

9

125

88

-

-

18

18

-

-

-

-

3

3

-

-

3.

ŚLĄSKIE

BIELSKU-BIAŁEJ

CZĘSTOCHOWIE

KATOWICACH

125

125

679

2

2

3

9

9

13

88

88

576

9

9

14

14

14

33

-

-

6

-

-

5

3

3

6

-

-

23

4.

POMORSKIE

GDAŃSKU

349

3

11

300

-

19

4

-

3

9

5.

MAŁOPOLSKIE

KRAKOWIE

349

3

11

276

24

19

4

-

3

9

6.

PODLASKIE

BIAŁYMSTOKU

349

3

11

300

-

19

4

-

3

9

7.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

OLSZTYNIE

349

3

11

300

-

19

4

-

3

9

8.

ŁÓDZKIE

ŁODZI

349

3

11

270

30

19

4

-

3

9

9.

WIELKOPOLSKIE

POZNANIU

349

3

11

270

30

19

4

-

3

9

10.

PODKARPACKIE

RZESZOWIE

339

3

11

290

-

19

4

-

3

9

11.

ZACHODNIO-POMORSKIE

SZCZECINIE

349

3

11

300

-

19

4

-

3

9

12.

DOLNOŚLĄSKIE

LEGNICY

WROCŁAWIU

120

349

2

3

9

11

88

300

-

-

18

19

-

4

-

-

3

3

-

9

13.

KUJAWSKO-POMORSKIE

BYDGOSZCZY

240

3

6

192

12

18

2

-

3

4

14.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

KIELCACH

162

3

10

132

-

14

-

-

3

 

15.

LUBELSKIE

LUBLINIE

120

2

9

88

-

18

-

-

3

-

16.

OPOLSKIE

OPOLU

120

2

9

88

-

18

-

-

3

-

17.

LUBUSKIE

ZIELONEJ GÓRZE

120

2

9

88

-

18

-

-

3

-

OGÓŁEM

6382

56

223

5247

128

431

57

16

72

152

 


Załącznik 2. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE]

Załącznik nr 2

Załącznik nr 11 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE

Lp.

Nazwa

komórki/stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

– Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

– Policjant

1

 

2

7

1

1

 

11

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

– Referent

– Policjant

1

 

1

3

2

3

 

9

5

Zespół Szkolenia:

– Specjalista

1

 

4

 

4

6

Zespół Medyczny:

– Lekarz

– Policjant

– Pielęgniarka

1

 

1

1

1

 

3

7

Kompania Prewencji:

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Referent

3

 

3

3

3

3

 

12

Pluton:

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

– Aplikant

12

 

12

36

72

72

60

 

252

 

1

2

3

4

 

Drużyna AWGŁ:

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

1

 

3

3

6

 

12

 

 

276

8

Kadra dowódcza pododdziału służby

kandydackiej

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

– Asystent

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

1

 

2

2

2

8

10

 

24

9

Pluton Wzmocnienia:

– Dowódca plutonu

1

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

2

 

2

4

6

12

Drużyna Transportera Opancerzonego:

– Dowódca drużyny

– Referent

– Policjant

1

 

1

2

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

– Referent

– Policjant

 

1

1

6

 

 

19

OGÓŁEM

11

349

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama