REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 16 poz. 115

DECYZJA NR 517 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 października 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4, Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44, z 2005 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 11, poz. 69) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17, Nr 10, poz. 54, Nr 19, poz. 104, z 2004 r. Nr 2, poz. 6 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 86 i Nr 14, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2

Komendant Stołeczny Policji dostosuje strukturę Oddziału Prewencji Policji w Warszawie do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie 30 dni od dnia podpisania.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

z up. Pierwszy Zastępca

Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak


Załącznik 1.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STANY ETATOWE
ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Lp.

WOJEWÓDZTWO

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI,
SAMODZIELNY PODODDZIAŁ
PREWENCJI POLICJI W:

RAZEM

DOWÓDCA
ZASTĘPCA
D-CY

ZESPÓŁ
ORGANIZACJI
SŁUŻBY

PODODDZIAŁ
PREWENCJI

KADRA
DOWÓDCZA
PODODDZIAŁU
SŁUŻBY
KANDYDACKIEJ

PODODDZIAŁ
WZMOCNIENIA

ZESPÓŁ
SZKOLENIA

ZESPÓŁ
ŁĄCZNOŚCI

ZESPÓŁ
MEDYCZNY

ZESPÓŁ
TRANSPORTU,
ZAOPATRZENIA,
KADR,
WYCHOWAWCZY,
PSYCHOLOGÓW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

MAZOWIECKIE

WARSZAWIE

1163

4

23

1018

59

15

11

9

24

2.

MAZOWIECKIE

RADOMIU

157

2

9

125

18

3

PŁOCKU

120

2

9

88

18

3

 

3.

ŚLĄSKIE

BIELSKU-BIAŁEJ

125

2

9

88

9

14

3

CZĘSTOCHOWIE

125

2

9

88

9

14

3

KATOWICACH

679

3

13

576

14

33

6

5

6

23

4.

POMORSKIE

GDAŃSKU

349

3

11

300

19

4

3

9

5.

MAŁOPOLSKIE

KRAKOWIE

349

3

11

276

24

19

4

3

9

6.

PODLASKIE

BIAŁYMSTOKU

349

3

11

300

19

4

3

9

7.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

OLSZTYNIE

349

3

11

300

19

4

3

9

8.

ŁÓDZKIE

ŁODZI

349

3

11

270

30

19

4

3

9

9.

WIELKOPOLSKIE

POZNANIU

349

3

11

270

30

19

4

3

9

10.

PODKARPACKIE

RZESZOWIE

339

3

11

290

19

4

3

9

11.

ZACHODNIO-
POMORSKIE

SZCZECINIE

349

3

11

300

19

4

3

9

12.

DOLNOŚLĄSKIE

LEGNICY

120

2

9

88

18

3

WROCŁAWIU

349

3

11

300

19

4

3

9

13.

KUJAWSKO-
POMORSKIE

BYDGOSZCZY

240

3

6

192

12

18

2

3

4

14.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

KIELCACH

162

3

10

132

14

3

 

15.

LUBELSKIE

LUBLINIE

120

2

9

88

18

3

16.

OPOLSKIE

OPOLU

120

2

9

88

18

3

17.

LUBUSKIE

ZIELONEJ GÓRZE

120

2

9

88

18

3

OGÓŁEM

6382

56

223

5265

128

431

59

16

72

132

 


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE

Lp.

Nazwa

Liczba

 

komórki/stanowiska

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

3

 

 

 

4

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

2

– Specjalista

 

2

– Asystent

 

9

– Referent

 

7

– Policjant

 

2

– Apilkant

 

1

 

 

 

23

4

Zespół Transportu

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

– Asystent

 

4

– Referent

 

3

– Policjant

 

2

 

 

 

10

 

Zespół Zaopatrzenia

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

5

– Asystent

 

1

 

– Referent

 

2

 

 

4

6

Zespół Łączności

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

– Asystent

 

2

– Referent

 

5

– Policjant

 

3

 

 

11

7

Zespół Kadrowy:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

– Asystent

 

2

 

 

 

3

 

Zespół Szkolenia:

1

 

8

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

– Specjalista

 

7

– Asystent

 

6

– Referent

 

1

 

 

 

15

 

Zespół wychowawczy:

1

 

9

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

2

– Specjalista

 

1

 

 

 

3

 

Zespół psychologów:

1

 

10

– Specjalista

 

1

– Asystent

 

3

 

 

 

4

 

1

2

3

4

11

Zespół Medyczny:

3

 

 

– Lekarz

 

3

– Policjant

 

3

– Pielęgniarka

 

3

 

 

 

9

12

Kompania Prewencji:

15

 

 

– Dowódca kompanii

 

15

– Zastępca dowódcy kompanii

 

15

– Asystent

 

15

– Referent

 

15

 

 

 

60

 

Pluton Prewencji:

60

 

– Dowódca plutonu

 

60

– Dowódca drużyny

 

180

– Referent

 

240

– Policjant

 

247

– Aplikant

 

151

 

 

 

878

 

Drużyna AWGŁ:

10

 

– Dowódca drużyny

 

10

– Referent

 

40

– Policjant

 

30

 

 

80

 

 

 

1018

13

Kompania Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca kompanii

 

1

– Zastępca dowódcy kompanii

 

1

– Asystent

 

1

– Referent

 

1

 

 

 

4

 

Pluton Miotaczy Wody:

2

 

– Dowódca plutonu

 

2

– Dowódca drużyny

 

4

– Referent

 

20

– Policjant

 

16

 

 

 

42

 

Drużyna Transporterów Opancerzonych:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

– Referent

 

5

– Policjant

 

3

 

 

 

9

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

2

 

– Referent

 

2

– Policjant

 

2

 

 

4

 

 

 

59

OGÓŁEM

27

1163

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-20
  • Data wejścia w życie: 2005-10-04
  • Data obowiązywania: 2005-10-04
  • Dokument traci ważność: 2007-11-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA