Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności prewencyjnej prowadzonego w systemie zaocznym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-20
  • Data wejścia w życie: 2006-03-08
  • Data obowiązywania: 2006-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe