Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 657 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 listopada 2006 r.

w sprawie wprowadzenia w życie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego - poziom III

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-11-27
  • Data wejścia w życie: 2006-11-21
  • Data obowiązywania: 2006-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe