REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 1114 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego Regulamin szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Regulamin szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji stanowi podstawę, przygotowania policjantów do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa, zbiorowego zakłócenia porządku publicznego, działania na rzecz ochrony porządku publicznego w czasie imprez i uroczystości masowych, katastrof, klęsk żywiołowych i awarii technicznych oraz przemieszczania pododdziałów w kolumnach marszowych pojazdów.

§ 3

Formowanie szyków i ugrupowań oddziałów i pododdziałów Policji polega na odpowiednim rozmieszczeniu policjantów, pododdziałów, środków transportu i wzmocnienia, dostosowanym do wykonania zadań służbowych zakresie ochrony porządku publicznego lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego jak też ochrony porządku w czasie imprez i uroczystości publicznych, katastrof, klęsk żywiołowych i awarii technicznych.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr z - 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów prewencji Policji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

Załącznik 1. [REGULAMIN SZYKÓW, UGRUPOWAŃ ORAZ PRZEMIESZCZANIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW POLICJI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 1114
Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 grudnia 2006 r.

REGULAMIN SZYKÓW, UGRUPOWAŃ ORAZ PRZEMIESZCZANIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW POLICJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA