REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych (Dz. Urz. KGP poz. 9) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2014 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [Wniosek o aktywację/dezaktywację/recertyfikację/odblokowanie karty mikroprocesorowej KSD]

Załącznik do zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 lutego 2014 r.

Wniosek o aktywację/dezaktywację/recertyfikację/odblokowanie karty mikroprocesorowej KSD

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-20
  • Data wejścia w życie: 2014-03-08
  • Data obowiązywania: 2014-03-08
  • Dokument traci ważność: 2017-09-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA