REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 78

DECYZJA NR 406
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

§ 3.

Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia wżycie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 348 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 78, z 2011 r. poz. 37, z 2013 r. poz. 6 oraz z 2014 r. poz. 66).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO DLA POLICJANTÓW, ABSOLWENTÓW WYBRANYCH KIERUNKÓW STUDIÓW]

Załącznik do decyzji nr 406 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO DLA POLICJANTÓW, ABSOLWENTÓW WYBRANYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA