REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 182

ZARZĄDZENIE NR 65
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji (Dz. Urz. KGP poz. 118 oraz z 2020 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 14;

2) w § 4 w ust. 2:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) wydziału w Radomiu obejmuje obszar województwa mazowieckiego, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) wydziału w Warszawie obejmuje obszar miasta Stołecznego Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.",

b) uchyla się pkt 4;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierownicy komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji współpracują z właściwymi kierownikami komórek organizacyjnych BSWP w zakresie, o którym mowa w ust. 2.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

W uzgodnieniu:

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA