REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 70

DECYZJA NR 259
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program szkolenia zawodowego podoficerskiego, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

§ 3.

Szkolenie zawodowe podoficerskie rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 377 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego (Dz. Urz. KGP poz. 239 oraz z 2023 r. poz. 19).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Załącznik 1. [ROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODOFICERSKIEGO]

Załącznik do decyzji nr 259 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODOFICERSKIEGO

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-10
  • Data wejścia w życie: 2023-08-08
  • Data obowiązywania: 2023-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA