REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą mających na celu przygotowanie umowy offsetowej związanej z dostawą komponentów do radiostacji taktycznych pola walki rodziny PR4 F@stnet w związku z dostawą radiostacji typu RRC 9210 i RRC 9310AP dla Sił Zbrojnych RP

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny, do którego zadań należy przeprowadzenie negocjacji z jednym zagranicznym dostawcą, tj. Thales Communications S.A., z siedzibą 160 boulevard de Valmy, 92704 Colombes Cedex, Francja (zwany dalej „TCFR”), o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.3)) oraz w pkt 9 „Procedury zawarcia umowy offsetowej na podstawie art. 8a ustawy offsetowej”, określonej przez Ministra Gospodarki w dniu 19 września 2008 r.; mających na celu przygotowanie umowy offsetowej związanej z dostawą, komponentów do radiostacji taktycznych pola walki rodziny PR4 F@stnet zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2

W trakcie negocjacji, o których mowa w § 1 ust. 1, Zespół związany jest postanowieniami Instrukcji Negocjacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Aleksandra Dyka, Naczelnik Wydziału Analiz i Monitorowania Programów Offsetowych w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

3) członkowie:

a) Iwonna Zdrojewska – Główny Specjalista w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

b) Beata Fałkowska – Starszy Specjalista w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

c) Grzegorz Domański – Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V Ministerstwa Skarbu Państwa,

d) Piotr Gacek – Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej,

e) Andrzej Głuśniewski – Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

2) planuje i organizuje pracę Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

3. Zespół podejmuje uchwały jednomyślnie, po uzgodnieniu stanowisk poszczególnych członków Zespołu.

4. Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia negocjacji Zespół może tworzyć podzespoły do prowadzenia negocjacji nad treścią umowy oraz uzgodnień zobowiązań offsetowych.

§ 5

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA