REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 20

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia analizy funkcjonowania zakładów budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki oraz gospodarstw pomocniczych działających przy Ministerstwie Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespól do przeprowadzenia analizy funkcjonowania zakładów budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki oraz gospodarstw pomocniczych działających przy Ministerstwie Gospodarki, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

3. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa, zwany dalej „Dyrektorem Generalnym”.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) wykonanie analizy zadań, organizacji i funkcjonowania zakładów budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki oraz gospodarstw pomocniczych działających przy Ministerstwie Gospodarki, w tym ocena aktualnej sytuacji prawnej i finansowej ww. jednostek;

2) określenie zadań niezbędnych do realizacji zakresu działań Ministra Gospodarki, które są wyodrębnione i wykonywane przez podległe Ministrowi Gospodarki zakłady budżetowe lub gospodarstwa pomocnicze działające przy Ministerstwie Gospodarki;

3) opracowanie propozycji kierunków rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych w zakresie zadań realizowanych przez zakłady budżetowe podległe Ministrowi Gospodarki oraz gospodarstwa pomocnicze działające przy Ministerstwie Gospodarki w świetle założeń projektowanej reformy finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem skutków likwidacji ww. jednostek pod względem konieczności przejęcia wykonywanych przez jednostki zadań przez Ministerstwo Gospodarki – konsekwencje kadrowe, rzeczowe i finansowe.

§ 3

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Andrzej Krupiński – BA:

2) członek zespołu – Marek Muszyński – DBF;

3) członek zespołu – Agnieszka Woźniak – BDG;

4) członek zespołu – Maria Rasała – BKA;

5) członek zespołu – Krzysztof Kłopotowski – BP;

6) członek zespołu – Wanda Samborska – DNP.

2. W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

3. W razie konieczności, za zgodą Przewodniczącego, do prac zespołu mogą być zaproszone inne osoby, których wiedza merytoryczna będzie przydatna w toku wykonywania prac.

§ 4

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) planuje i organizuje pracę Zespołu;

2) dokonuje podziału pracy między członków Zespołu;

3) reprezentuje Zespół na zewnątrz;

4) informuje Dyrektora Generalnego o bieżącej działalności Zespołu;

5) ustala porządek dzienny posiedzeń Zespołu.

§ 5

Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu.

§ 6

Przewodniczący w terminie 2 tygodni od dnia powołania Zespołu przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu harmonogram prac Zespołu.

§ 7

Zespół opracuje, przyjmie w drodze głosowania zwykłą większością głosów i przedstawi Dyrektorowi Generalnemu sprawozdanie obejmujące:

1) analizę zadań, organizacji i funkcjonowania zakładów budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki oraz gospodarstw pomocniczych działających przy Ministerstwie Gospodarki wraz z oceną aktualnej sytuacji prawnej i finansowej ww. jednostek;

2) określenie zadań niezbędnych do realizacji zakresu działań Ministra Gospodarki, które są wyodrębnione i wykonywane przez podległe Ministrowi Gospodarki zakłady budżetowe lub gospodarstwa pomocnicze działające przy Ministerstwie Gospodarki;

3) propozycje nowych kierunków rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych w zakresie zadań realizowanych przez zakłady budżetowe podległe Ministrowi Gospodarki oraz gospodarstwa pomocnicze działające przy Ministerstwie Gospodarki w świetle założeń projektowanej reformy finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem skutków likwidacji ww. jednostek pod względem konieczności przejęcia wykonywanych przez ww. jednostki zadań przez Ministerstwo Gospodarki – konsekwencje kadrowe, rzeczowe i finansowe.

§ 8

Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Administracyjne.

§ 9

Zespół zakończy pracę z chwilą przedstawienia Dyrektorowi Generalnemu sprawozdania, o którym mowa w § 7.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-05
  • Data wejścia w życie: 2009-04-01
  • Data obowiązywania: 2009-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA