REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 32

ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 1 października 2009 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się jednostkę budżetową – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

§ 2

Minister Gospodarki przekaże środki finansowe niezbędne na zakup mienia i wyposażenia Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

§ 3

Nadaje się Wydziałowi Promocji Handlu i Inwestycji funkcjonującemu w ramach Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

Załącznik 1. [STATUT WYDZIAŁU PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W KALININGRADZIE]

Załącznik do zarządzenia nr 26 Ministra Gospodarki
z dnia 1 października 2009 r. (poz. 32)

STATUT WYDZIAŁU PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W KALININGRADZIE

§ 1

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kaliningradzie, zwany dalej „WPHI” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.).

§ 2

WPHI podlega Ministrowi Gospodarki w zakresie merytorycznym, finansowym i kadrowym.

§ 3

Przedmiotem działalności WPHI jest promocja:

1) gospodarcza, szczególnie polskiego eksportu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: inicjowanie i współdziałanie w organizacji działań promocyjnych, udzielanie informacji handlowej, dokonywanie analiz przeszkód oraz sposobów wspierania eksportu, a także zasilanie Portalu Promocji Ministerstwa Gospodarki w tym zakresie;

2) inwestycji we współpracy z podmiotami, do zadań których należy informacja gospodarcza oraz popieranie inwestycji, organizowanie spotkań z inwestorami i dostarczanie im informacji dotyczących warunków inwestowania, przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. WPHI realizuje zatwierdzone przez Ministra Gospodarki zadania w zakresie:

1) współdziałania w realizacji programów promocji handlu i inwestycji, poprzez dążenie do rozwoju współpracy handlowej oraz zwiększenia napływu kapitału i nowych technologii do Polski, współpracy z podmiotami, o których mowa w § 3 pkt 2;

2) identyfikacji możliwości rozwoju polskiego eksportu, opracowywaniu propozycji zmian instrumentów wsparcia i promocji eksportu ze środków publicznych;

3) organizowania seminariów i konferencji promocyjnych, stoisk targowych oraz spotkań z firmami, inwestorami, związkami przedsiębiorstw i izbami handlowymi;

4) zasilania informacjami rynkowymi Portalu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki, wydawaniu materiałów informacyjnych dla przedsiębiorstw i koordynowaniu przygotowywania przewodników po rynku, prowadzeniu witryny internetowej z praktycznymi informacjami dla firm lokalnych i polskich;

2. WPHI współpracuje z Wydziałem Ekonomicznym Ambasady RP w Moskwie w zakresie realizacji swoich zadań.

§ 5

WPHI prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

§ 6

Szczegółowy zakres zadań i tryb działania oraz organizację wewnętrzną Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Ministra Gospodarki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
  • Data wejścia w życie: 2009-10-01
  • Data obowiązywania: 2011-11-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA