REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 2 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki w § 10 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Mariusza Haładyja należy w szczególności:”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. D. Bogdan

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-11
  • Data wejścia w życie: 2012-02-02
  • Data obowiązywania: 2012-02-02
  • Dokument traci ważność: 2012-02-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA