REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 3

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 14 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 15 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 1198, z 2020 r. poz. 498 oraz z 2021 r. poz. 995) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. Urz. UOKiK poz. 10) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 30 w ust. 1 uchyla się pkt 10;

2) w § 34 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) realizowanie na podstawie umów z Komisją Europejską projektu "Europejskie Centrum Konsumenckie Polska" (ECK Polska).".

§ 2.

Działania, o których mowa w § 48 ust. 2-4 instrukcji kancelaryjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2016 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zmienionego zarządzeniem nr 16/2017 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 lipca 2017 r., zarządzeniem nr 24/2018 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 września 2018 r., zarządzeniem nr 2/2020 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia 2020 r. i zarządzeniem nr 19/2020 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 listopada 2020 r., dotyczące dokumentacji spraw związanych z przejęciem przez Biuro Współpracy Międzynarodowej zadania, o którym mowa w § 1 pkt 2, zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Biuro Prezesa oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej opracują i nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przekażą Dyrektorowi Generalnemu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekty regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych uwzględniających zmiany wynikające z zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Tomasz Chróstny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-20
  • Data wejścia w życie: 2022-06-15
  • Data obowiązywania: 2022-06-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA