REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 4

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do opiniowania ofert złożonych w konkursie "Edukacja młodych konsumentów" (realizacja w latach 2022-2023)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz § 1 ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 1198, z 2020 r. poz. 498 oraz z 2021 r. poz. 995) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie "Edukacja młodych konsumentów" (realizacja w latach 2022-2023), zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

1. W skład Komisji wchodzą członkowie - przedstawiciele Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) Aleksandra Kapnik, Naczelnik, Departament Analiz Rynku;

2) Marta Kozon, Radca, Departament Komunikacji;

3) Urszula Adamczyk, Główny Specjalista, Departament Komunikacji;

4) Artur Gluziński, Starszy Specjalista, Biuro Prezesa;

5) Agnieszka Szostak-Kulma, Główny Specjalista, Biuro Prezesa.

2. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Marta Kozon.

3. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji pełni Artur Gluziński.

§ 3.

Komisja kończy prace z dniem upływu terminu na złożenie żądania, o którym mowa w art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podpisania umowy z oferentem albo unieważnienia konkursu, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Tomasz Chróstny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-06-29
  • Data obowiązywania: 2022-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA