REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 2

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 i 2h ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3/2016 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zmienionym zarządzeniem nr 16/2017 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 lipca 2017 r., zarządzeniem nr 24/2018 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 września 2018 r., zarządzeniem nr 2/2020 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr 19/2020 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 listopada 2020 r. i zarządzeniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz. Urz. UOKiK poz. 8) w załączniku nr 2 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli pierwszej "SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU" po wierszu oznaczonym symbolem klasyfikacyjnym 97 dodaje się wiersz oznaczony symbolem klasyfikacyjnym 98 w brzmieniu:

98 Wystąpienia w sprawach z zakresu przeciwdziałania nadmiernemu opóźnianiu się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych

2) w tabeli drugiej po wierszu oznaczonym symbolem klasyfikacyjnym 97 dodaje się wiersz oznaczony symbolem klasyfikacyjnym 98 w brzmieniu:


98Wystąpienia w sprawach


ustalenia


z zakresu 


z przedsiębiorcami, m.in.


przeciwdziałania nadmiernemu opóźnianiu

B10

w zakresie przeciwdziałania


się ze spełnieniem


nadmiernym opóźnieniom


świadczeń pieniężnych


w transakcjach handlowych

§ 2.

Sprawy niezakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia prowadzi się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy do ich zakończenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Tomasz Chróstny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-26
  • Data wejścia w życie: 2023-05-04
  • Data obowiązywania: 2023-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA