reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 26
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 24 września 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 59/11 o pow. 3,0674 ha,

– nr 59/14 o pow. 1,4173 ha,

– nr 59/15 o pow. 1,0621 ha,

– nr 59/16 o pow. 0,1696 ha,

– nr 59/17 o pow. 0,0070 ha,

– nr 59/18 o pow. 0,2839 ha,

– nr 59/19 o pow. 0,0374 ha,

– nr 59/20 o pow. 0,8562 ha,

– nr 59/21 o pow. 1,3724 ha,

– nr 59/22 o pow. 2,0543 ha,

– nr 59/23 o pow. 0,9494 ha,

– nr 59/25 o pow. 0,2240 ha,

– nr 59/26 o pow. 0,0890 ha,

– nr 59/27 o pow. 0,2272 ha,

– nr 59/28 o pow. 5,2696 ha,

– nr 59/29 o pow. 0,1907 ha,

– nr 59/30 o pow. 6,9079 ha,

powstałe z podziału działki nr 59/10 o pow. 64,0549 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 64,2051 ha), obręb 29 Siemianówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 202, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.138.2013.MS/5, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 202,

– po pozycji 201 dodaje się pozycję 202a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/12; 36,1696;

– po pozycji 202a dodaje się pozycję 202b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/13; 2,3477;

– po pozycji 202b dodaje się pozycję 202c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/24; 0,9113;

– po pozycji 202c dodaje się pozycję 202d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/31; 0,3642;

– po pozycji 202d dodaje się pozycję 202e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/32; 0,0767;

2) – nr 2 o pow. 0,0015 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2750,

– nr 3/17 o pow. 0,2305 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 3/18 o pow. 0,1008 ha,

będącą własnością Miasta Poznań,

powstałe z podziału działki nr 3/2 o pow. 0,3313 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2751,

– nr 4 o pow. 0,0035 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2752,

– nr 5/1 o pow. 0,0382 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 5/2 o pow. 0,6225 ha,

będącą własnością Miasta Poznań,

powstałe z podziału działki nr 5 o pow. 0,6607 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2753,

– nr 6 o pow. 0,0207 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2754,

położone w obrębie 0039 Łazarz, gmina M. Poznań, powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.329.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycje 2750, 2751, 2752, 2753 oraz 2754;

3) – nr 6/9 o pow. 0,0317 ha,

– nr 6/10 o pow. 0,1120 ha,

– nr 6/11 o pow. 0,0811 ha,

– nr 6/12 o pow. 0,0822 ha,

– nr 6/13 o pow. 0,0619 ha,

– nr 6/14 o pow. 0,1108 ha,

– nr 6/15 o pow. 0,1454 ha,

– nr 6/16 o pow. 0,2015 ha,

– nr 6/17 o pow. 0,0964 ha,

– nr 6/18 o pow. 0,0135 ha,

powstałe z podziału działki nr 6/4 o pow. 2,3031 ha, obręb P-36, gmina Łódź – Polesie, powiat M. Łódź, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 581, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.342.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 581,

– po pozycji 580 dodaje się pozycję 581a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź – Polesie; P-36; 6/19; 1,3666;

4) – nr 75/3 o pow. 0,5110 ha,

– nr 75/4 o pow. 0,0067 ha,

będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 75 o pow. 4,2564 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1194;

– nr 212/5 o pow. 0,0050 ha,

– nr 212/6 o pow. 0,0285 ha,

– nr 212/8 o pow. 1,2091 ha,

– nr 212/9 o pow. 0,0026 ha,

będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S. A.,

– nr 212/7 o pow. 0,0723 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 212/2 o pow. 8,1814 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1197;

położone w obrębie Żakowice (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0080-Żakowice), gmina M. Radom, powiat Miasto Radom, województwo mazowieckie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.343.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycje 1194 oraz 1197,

– po pozycji 1193 dodaje się pozycję 1194a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; Miasto Radom; M. Radom; Żakowice; 75/5; 3,7387;

– po pozycji 1196 dodaje się pozycję 1197a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; Miasto Radom; M. Radom; Żakowice; 212/10; 6,8639;

5) – nr 401/2 o pow. 0,0567 ha,

powstałą z podziału działki nr 401 o pow. 0,3567 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,3600 ha), obręb Wierchomla Wielka, gmina Piwniczna Zdrój – wieś, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1497, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.348.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1497,

– po pozycji 1496 dodaje się pozycję 1497a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Piwniczna Zdrój – wieś; Wierchomla Wielka; 401/1; 0,3000;

6) – nr 230/111 o pow. 0,1535 ha, – nr 230/112 o pow. 0,2189 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 230/99 o pow. 41,0145 ha, obręb 2 Łapy II, gmina M. Łapy, powiat białostocki, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 70a, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.354.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 70a,

– po pozycji 69 dodaje się pozycję 70a1 gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; M. Łapy; 2 Łapy II; 230/113; 40,6421;

7) – nr 2250/26 o pow. 0,4118 ha,

– nr 2250/28 o pow. 0,2069 ha,

będące własnością Gminy Tłuszcz,

– nr 2250/27 o pow. 0,3608 ha,

– nr 2250/29 o pow. 0,4498 ha,

– nr 2250/30 o pow. 0,0750 ha,

– nr 2250/31 o pow. 0,0393 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 2250/23 o pow. 37,4331 ha, obręb 0001–Tłuszcz, gmina Tłuszcz-Miasto, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2431, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.355.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2431,

– po pozycji 2430a dodaje się pozycję 2431a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Tłuszcz-Miasto; 0001-Tłuszcz; 2250/32; 35,8895;

8) – nr 252/1 o pow. 0,7316 ha,

– nr 252/2 o pow. 0,1332 ha,

– nr 252/3 o pow. 0,1673 ha,

– nr 252/4 o pow. 0,5287 ha,

– nr 252/5 o pow. 0,0185 ha,

– nr 252/8 o pow. 0,0486 ha,

– nr 252/9 o pow. 0,1686 ha,

– nr 252/10 o pow. 0,1627 ha,

– nr 252/11 o pow. 0,1683 ha,

– nr 252/12 o pow. 0,1943 ha,

– nr 252/13 o pow. 0,2100 ha,

– nr 252/14 o pow. 0,0058 ha,

– nr 252/15 o pow. 0,0391 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 252/7 o pow. 0,0412 ha,

będącą własnością Gminy Międzyrzec Podlaski,

powstałe z podziału działki nr 252 o pow. 18,3527 ha, obręb 0003 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0003-3), gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 34, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.345.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 34,

– po pozycji 33 dodaje się pozycję 34a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Międzyrzec Podlaski; 0003; 252/6; 0,0612;

– po pozycji 34a dodaje się pozycję 34b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Międzyrzec Podlaski; 0003; 252/16; 15,6736;

9) – nr 516/2 o pow. 0,3996 ha,

będącą własnością Powiatu Bialskiego,

– nr 516/3 o pow. 0,1790 ha,

– nr 516/4 o pow. 0,0768 ha,

– nr 516/5 o pow. 0,1498 ha,

– nr 516/6 o pow. 0,1313 ha,

– nr 516/7 o pow. 0,1311 ha,

– nr 516/8 o pow. 0,1156 ha,

– nr 516/9 o pow. 0,1012 ha,

– nr 516/10 o pow. 0,1349 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 516/1 o pow. 21,6829 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 21,6846 ha), obręb Chotyłów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001-Chotyłów), gmina Piszczac, powiat bialski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 36, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.346.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 36,

– po pozycji 35 dodaje się pozycję 36a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Piszczac; Chotyłów; 516/11; 20,2636;

10) – nr 27/13 o pow. 0,0384 ha,

– nr 27/14 o pow. 0,0078 ha,

– nr 27/15 o pow. 0,1084 ha,

– nr 27/16 o pow. 0,0794 ha,

– nr 27/17 o pow. 0,0160 ha,

– nr 27/18 o pow. 0,0089 ha,

– nr 27/19 o pow. 0,0482 ha,

– nr 27/20 o pow. 0,0507 ha,

– nr 27/21 o pow. 0,0305 ha,

– nr 27/22 o pow. 0,1377 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 27/2 o pow. 6,5460 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,5500 ha), obręb Kamionka Wielka, gmina Kamionka Wielka, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1422, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.347.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1422,

– po pozycji 1421 dodaje się pozycję 1422a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Kamionka Wielka; Kamionka Wielka; 27/12; 6,0200;

11) – nr 247/2 o pow. 0,3834 ha,

– nr 247/3 o pow. 0,1558 ha,

– nr 247/4 o pow. 0,2288 ha,

– nr 247/5 o pow. 0,0586 ha,

powstałe z podziału działki nr 247 o pow. 10,7066 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,7100 ha), obręb Chałupki Dębniańskie, gmina Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 206, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.357.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 206,

– po pozycji 205 dodaje się pozycję 206a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; leżajski; Leżajsk; Chałupki Dębniańskie; 247/1; 9,8800;

12) – nr 2164/13 o pow. 0,2524 ha,

położoną w obrębie Krynica Zdrój, gmina Krynica-Zdrój, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1433c, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.359.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 1433c;

13) – nr 268/9 o pow. 0,1134 ha,

położoną w obrębie 0004-Chojna (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 4-Chojna 4), gmina Chojna M., powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, wpisaną w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 308,

– nr 37/10 o pow. 0,1165 ha,

położoną w obrębie 6 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 6-Wolin 6), gmina Wolin M., powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, wpisaną wtórnie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 538,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.365.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika skreśla się pozycje 308 oraz 538;

14) – nr 1812/4 o pow. 0,1960 ha,

– nr 1812/6 o pow. 0,2077 ha,

powstałe z podziału działki nr 1812/1 o pow. 2,1643 ha, obręb Chodzież, gmina Chodzież M., powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 52, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.352.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 52,

– po pozycji 51 dodaje się pozycję 52a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; chodzieski; Chodzież M.; Chodzież; 1812/5; 1,7606;

15) – nr 6429/7 o pow. 0,0174 ha,

– nr 6429/8 o pow. 0,2944 ha,

– nr 6429/9 o pow. 0,4570 ha,

– nr 6429/10 o pow. 0,1313 ha,

– nr 6429/11 o pow. 0,0115 ha,

– nr 6429/12 o pow. 0,1452 ha,

powstałe z podziału działki nr 6429/6 o pow. 4,3594 ha, obręb Żywiec, gmina Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 19260, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.370.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 19260,

– po pozycji 19259 dodaje się pozycję 19260a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; żywiecki; Żywiec; Żywiec; 6429/13; 3,3026;

16) – nr 112/3 o pow. 1,0204 ha,

– nr 112/4 o pow. 0,0887 ha,

– nr 112/5 o pow. 0,1090 ha,

powstałe z podziału działki nr 112/2 o pow. 9,8884 ha, obręb Lipusz, gmina Lipusz, powiat kościerski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 919, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.349.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 919,

– po pozycji 918 dodaje się pozycję 919a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kościerski; Lipusz; Lipusz; 112/6; 8,6703;

17) – nr 222/1 o pow. 0,0513 ha,

– nr 222/2 o pow. 0,2082ha,

– nr 222/3 o pow. 0,2009 ha,

– nr 222/4 o pow. 0,2806 ha,

– nr 222/5 o pow. 0,0569 ha,

powstałe z podziału działki nr 222 o pow. 3,1779 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,1800 ha), obręb Przejęsław, gmina Osiecznica, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 116, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.361.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 116,

– po pozycji 115 dodaje się pozycję 116a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; bolesławiecki; Osiecznica; Przejęsław; 222/6; 2,3800;

18) – nr 35/1 o pow. 0,0960 ha,

– nr 35/3 o pow. 0,3675 ha,

– nr 35/4 o pow. 0,4833 ha,

powstałe z podziału działki nr 35 o pow. 2,9519 ha, obręb Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice M., powiat oławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1553, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.362.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1553,

– po pozycji 1552 dodaje się pozycję 1553a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; oławski; Jelcz-Laskowice M.; Laskowice; 35/2; 2,0051;

19) – nr 5/2 o pow. 0,6201 ha,

– nr 5/3 o pow. 0,0198 ha,

powstałe z podziału działki nr 5 o pow. 8,9800 ha, obręb Szyleny, gmina Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 21, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.363.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 21,

– po pozycji 20 dodaje się pozycję 21a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; braniewski; Braniewo; Szyleny; 5/1; 8,3401;

20) – nr 31/23 o pow. 0,1074 ha,

– nr 31/24 o pow. 0,0353 ha,

– nr 31/25 o pow. 0,2870 ha,

– nr 31/29 o pow. 0,7710 ha,

– nr 31/30 o pow. 0,0093 ha,

– nr 31/31 o pow. 0,0341 ha,

powstałe z podziału działki nr 31/16 o pow. 43,5152 ha, obręb 0001-Terespol, gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 65, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.364.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 65,

– po pozycji 64 dodaje się pozycję 65a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Terespol; 0001-Terespol; 31/26; 0,0079;

– po pozycji 65a dodaje się pozycję 65b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Terespol; 0001-Terespol; 31/27; 0,4893;

– po pozycji 65b dodaje się pozycję 65c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Terespol; 0001-Terespol; 31/28; 41,7739;

21) – nr 509/1 o pow. 0,0387 ha,

– nr 509/2 o pow. 0,2509 ha,

powstałe z podziału działki nr 509 o pow. 5,0200 ha, obręb Tułowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Tułowice), gmina Tułowice, powiat opolski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 1558, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.381.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1558,

– po pozycji 1557 dodaje się pozycję 1558a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; opolski; Tułowice; Tułowice; 509/3; 4,7304;

22) – nr 601/3 o pow. 0,5365 ha,

– nr 601/4 o pow. 0,0446 ha,

powstałe z podziału działki nr 601/2 o pow. 5,1211 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,1200 ha), obręb 16 Skwarki, gmina Susiec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1339, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.407.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 1339,

– po pozycji 1338 dodaje się pozycję 1339a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; tomaszowski; Susiec; 16 Skwarki; 601/5; 4,5400.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 170 o pow. 1,8500 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 178 o pow. 0,3700 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie Godzieszówek, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.351.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 2138 dodaje się pozycję 2138a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom; Godzieszówek; 170; 1,8500;

– po pozycji 2138a dodaje się pozycję 2138b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom; Godzieszówek; 178; 0,3700;

2) – nr 295/1 o pow. 0,1645 ha,

położoną w obrębie Godków, gmina Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.358.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 296 dodaje się pozycję 296a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; gryfiński; Chojna; Godków; 295/1; 0,1645;

3) – nr 553 o pow. 0,9424 ha,

położoną w obrębie Grabina Pd Nr 5, gmina Strzegom M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.360.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 2154a dodaje się pozycję 2154a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Strzegom M.; Grabina Pd Nr 5; 553; 0,9424.

§ 3

1. W związku z podziałem działki nr 744 o pow. 17,8443 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 18,0500 ha), zatwierdzonym przez Wójta Gminy Hajnówka decyzją z dnia 26 marca 2013 r. oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Urząd Gminy w Hajnówce, w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego:

– skreśla się pozycję 169,

– po pozycji 168 dodaje się pozycję 169a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Hajnówka; 14 Nowosady; 744/1; 2,1926;

– po pozycji 169a dodaje się pozycję 169b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Hajnówka; 14 Nowosady; 744/2; 15,6517.

2. W związku z Zawiadomieniem Starosty Wołomińskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., znak: WGG.6620.7.5.20.2013, o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, wynikających z podziału działki nr 711 o pow. 16,4100 ha oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Wołomińskiego, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 2349,

– po pozycji 2348 dodaje się pozycję 2349a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/1; 10,9444;

– po pozycji 2349a dodaje się pozycję 2349b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/2; 0,0044;

– po pozycji 2349b dodaje się pozycję 2349c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/3; 0,0230;

– po pozycji 2349c dodaje się pozycję 2349d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/4; 0,0700;

– po pozycji 2349d dodaje się pozycję 2349e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/5; 0,0047;

– po pozycji 2349e dodaje się pozycję 2349f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/6; 0,0065;

– po pozycji 2349f dodaje się pozycję 2349g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/7; 0,0250;

– po pozycji 2349g dodaje się pozycję 2349h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/8; 0,0310;

– po pozycji 2349h dodaje się pozycję 2349i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/9; 0,0672;

– po pozycji 2349i dodaje się pozycję 2349j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/10; 0,3430;

– po pozycji 2349j dodaje się pozycję 2349k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/11; 0,0427;

– po pozycji 2349k dodaje się pozycję 2349l, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/12; 0,0537;

– po pozycji 2349l dodaje się pozycję 2349ł, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/13; 0,0045;

– po pozycji 2349ł dodaje się pozycję 2349m, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/14; 0,0060;

– po pozycji 2349m dodaje się pozycję 2349n, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/15; 0,0123;

– po pozycji 2349n dodaje się pozycję 2349o, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/16; 0,0070;

– po pozycji 2349o dodaje się pozycję 2349p, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/17; 0,0035;

– po pozycji 2349p dodaje się pozycję 2349r, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/18; 0,0045;

– po pozycji 2349r dodaje się pozycję 2349s, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/19; 4,6397;

– po pozycji 2349s dodaje się pozycję 2349t, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/20; 0,0067;

– po pozycji 2349t dodaje się pozycję 2349u, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/21; 0,0595;

– po pozycji 2349u dodaje się pozycję 2349v, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/22; 0,0068;

– po pozycji 2349v dodaje się pozycję 2349w, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/23; 0,0184;

– po pozycji 2349w dodaje się pozycję 2349x, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; Krusze; 711/24; 0,0255.

§ 4

W związku z błędem pisarskim stwierdzonym w decyzji nr 23 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, opublikowanej w Dz. Urz. MTBiGM z dnia 22 sierpnia 2013 r. pod pozycją 49, § 1 pkt 4 ww. decyzji w brzmieniu:

„– nr 331/10 o pow. 0,2029 ha,

powstałą z podziału działki nr 331/8 o pow. 10,1244 ha, obręb Bińcze, gmina Czerne ...”

zastępuje się brzmieniem:

„– nr 331/10 o pow. 0,2029 ha,

powstałą z podziału działki nr 331/8 o pow. 10,1244 ha, obręb Bińcze, gmina Czarne...”.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr 2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz.6, poz. 7, poz. 14; poz. 18, poz. 26, poz. 29, poz. 31, poz. 39 i poz. 49.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama