| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 27
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 05 listopada 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 4853/122 o pow. 0,3031 ha,

powstałe z podziału działki nr 3988/122 o pow. 0,7182 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,7151 ha), obręb Smolna, gmina Rybnik M., powiat m.Rybnik, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 9905, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.367.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

skreśla się pozycję 9905,

– po pozycji 9904 dodaje się pozycję 9905a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Rybnik; Rybnik M.; Smolna; 4854/122; 0,4151;

2) – nr 2289/86 o pow. 0,0255 ha,

powstałą z podziału działki nr 1548/86 o pow. 0,0565 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0389 ha), obręb Niedobczyce, gmina Rybnik M., powiat m.Rybnik, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 9357, będącej własnością Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.369.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

skreśla się pozycję 9357,

– po pozycji 9356 dodaje się pozycję 9357a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Rybnik; Rybnik M.; Niedobczyce; 2288/86; 0,0310;

3) – nr 43/1 o pow. 0,0166 ha,

– nr 43/2 o pow. 0,2583 ha,

– nr 43/3 o pow. 0,2234 ha,

powstałe z podziału działki nr 43 o pow. 8,3868 ha, obręb Posada, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwodolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2661, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.371.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

skreśla się pozycję 2661,

– po pozycji 2660 dodaje się pozycję 2661a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; zgorzelecki; Bogatynia; Posada; 43/4; 7,8885;

4) – nr 2323/371 o pow. 0,0526 ha,

– nr 2324/371 o pow. 0,0141 ha,

– nr 2325/371 o pow. 0,1259 ha,

powstałe z podziału nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7082 ha, powstałej w wyniku połączenia działek: nr 813/371 o pow. 0,2878, nr 816/371 o pow. 0,0736 ha, nr 817/371 o pow. 0,1602 ha, nr 819/371 o pow. 1,0952 ha, nr 834/371 o pow. 0,0486 ha, nr 859/34 o pow. 0,0178 ha oraz nr 861/34 o pow. 0,0250 ha, obręb Bełk, gmina Czerwionka – Leszczyny, powiat rybnicki, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 13249, 13250, 13251, 13252, 13256, 13257 oraz 13258, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.372.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 13249, 13250, 13251, 13252, 13256, 13257 oraz 13258,

– po pozycji 13255 dodaje się pozycję 13258a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Czerwionka – Leszczyny; Bełk; 2326/371; 1,5156;

5) – nr 15/8 o pow. 0,0525 ha,

– nr 15/9 o pow. 0,2430 ha,

– nr 15/10 o pow. 0,0176 ha,

powstałe z podziału działki nr 15/4 o pow. 3,1248 ha, obręb 53, gmina Częstochowa M., powiat m.Częstochowa, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionymdecyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5590, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.373.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 5590,

– po pozycji 5589 dodaje się pozycję 5590a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Częstochowa; Częstochowa M.; 53; 15/7; 2,8117;

6) – nr 880/7 o pow. 0,1660 ha,

będącą we władaniu Skarbu Państwa, powstałą z podziału działki nr 880/5 o pow. 5,5923 ha, obręb Skopanie, gmina Baranów Sandomierski Gmina, powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1151, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.319.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 1151,

– po pozycji 1150 dodaje się pozycję 1151a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; tarnobrzeski; Baranów Sandomierski Gmina; Skopanie; 880/8; 5,4263;

7) – nr 2429/139 o pow. 0,0247 ha, – nr 2431/139 o pow. 0,0310 ha,

powstałe z podziału działki nr 449/139 o pow. 0,1522 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1543 ha), będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1479,

– nr 2432/139 o pow. 0,0069 ha,

powstałą z podziału działki nr 451/139 o pow. 0,0194 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0200 ha), będącej własnością Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1480,

– nr 2423/125 o pow. 0,0046 ha,

– nr 2424/125 o pow. 0,2106 ha,

powstałe z podziału działki nr 2061/125 o pow. 0,3498 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,3313 ha), będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1703,

położone w obrębie Bieruń Stary, gmina Bieruń, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.374.2013.MS/4, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 1479, 1480 oraz 1703,

– po pozycji 1478 dodaje się pozycję 1479a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bieruńsko-lędziński; Bieruń; Bieruń Stary; 2430/139; 0,0965;

– po pozycji 1479a dodaje się pozycję 1480a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bieruńsko-lędziński; Bieruń; Bieruń Stary; 2433/139; 0,0125;

– po pozycji 1702 dodaje się pozycję 1703a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bieruńsko-lędziński; Bieruń; Bieruń Stary; 2425/125; 0,1346;

8) – nr 510/1 o pow. 1,2305 ha,

– nr 1082 o pow. 0,0800 ha,

położone w obrębie 17 Przededworze, gmina Chmielnik – obszar wiejski, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wpisane w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego odpowiednio pod pozycjami 776 oraz 782, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.376.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika skreśla się pozycje 776 oraz 782;

9) – nr 146/2 o pow. 0,0662 ha,

powstałą z podziału działki nr 146 o pow. 1,5062 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,5100 ha), obręb Barcice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Barcice Górne), gmina Stary Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1511, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.385.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozy ej ę 1511,

– po pozycji 1510 dodaje się pozycję 1511a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Stary Sącz; Barcice; 146/1; 1,4400;

10) – nr 474/4 o pow. 0,2003 ha,

– nr 474/5 o pow. 0,2792 ha,

– nr 474/6 o pow. 0,2222 ha,

powstałe z podziału działki nr 474/2 o pow. 3,3817 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,3800 ha), obręb Olesno, gmina Olesno, powiat dąbrowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 218, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.386.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 218,

– po pozycji 217 dodaje się pozycję 218a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; dąbrowski; Olesno; Olesno; 474/3; 2,6800;

11) – nr 3298/277 o pow. 0,0606 ha,

powstałą z podziału działki nr 584/277 o pow. 0,6330 ha, obręb 55 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Siemianowice), gmina Siemianowice Śląskie M., powiat m.Siemianowice Śląskie, województwośląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10036, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.307.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 10036,

– po pozycji 10035 dodaje się pozycję 10036a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Siemianowice Śląskie; Siemianowice Śląskie M.; 55; 3299/277; 0,5724;

12) – nr 1300/70 o pow. 0,0577 ha,

– nr 1300/78 o pow. 0,4389 ha,

– nr 1300/79 o pow. 0,0296 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 1300/59 o pow. 3,2359 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2633,

– nr 1300/72 o pow. 0,7687 ha,

– nr 1300/73 o pow. 0,4737 ha,

– nr 1300/74 o pow. 0,1962 ha,

– nr 1300/75 o pow. 0,1729 ha,

powstałe ze scalenia działek nr 1300/66 o pow. 16,3380 ha oraz nr 241 o pow. 0,0333 ha, wpisanych w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2636 oraz 2656 i podziału powstałej nieruchomości ze zmianą powierzchni 16,3288 ha,

– nr 1509/65 o pow. 0,0270 ha,

– nr 1509/66 o pow. 0,0724 ha,

– nr 1509/67 o pow. 0,0138 ha,

– nr 1509/68 o pow. 0,3303 ha,

powstałe z podziału działki nr 1509/58 o pow. 9,2057 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 9,0110 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2645,

położone w obrębie Zebrzydowice Dolne, gmina Zebrzydowice, powiat cieszyński, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.308.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 2633, 2636, 2656 oraz 2645,

– po pozycji 2632 dodaje się pozycję 2633a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Zebrzydowice; Zebrzydowice Dolne; 1300/80; 2,6543;

– po pozycji 2635 dodaje się pozycję 2636a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Zebrzydowice; Zebrzydowice Dolne; 1300/76; 2,2320;

– po pozycji 2636a dodaje się pozycję 2636b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Zebrzydowice; Zebrzydowice Dolne; 1300/77; 12,4853;

– po pozycji 2644 dodaje się pozycję 2645a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Zebrzydowice; Zebrzydowice Dolne; 1509/69; 1,8301;

– po pozycji 2645a dodaje się pozycję 2645b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Zebrzydowice; Zebrzydowice Dolne; 1509/70; 6,1168;

– po pozycji 2645b dodaje się pozycję 2645c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Zebrzydowice; Zebrzydowice Dolne; 1509/71; 0,8153;

13) – nr 70/7 o pow. 0,2331 ha,

– nr 70/9 o pow. 0,1737 ha,

– nr 70/10 o pow. 0,1266 ha,

– nr 70/11 o pow. 0,0500 ha,

powstałe z podziału działki nr 70/4 o pow. 1,6249 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,6294 ha), obręb Zawiercie, gmina Zawiercie, powiat zawierciański, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 18979, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.375.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 18979,

– po pozycji 18978 dodaje się pozycję 18979a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; zawierciański; Zawiercie; Zawiercie; 70/8; 0,4136;

– po pozycji 18979a dodaje się pozycję 18979b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; zawierciański; Zawiercie; Zawiercie; 70/12; 0,6279

14) – nr 805/1 o pow. 0,0060 ha,

– nr 807/1 o pow. 0,0013 ha,

– nr 808/1 o pow. 0,1978 ha,

– nr 810/1 o pow. 0,0117 ha,

powstałe z podziału działki nr 694/1 o pow. 1,5470 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,5530 ha), obręb Zabrze, gmina Zabrze M., powiat m. Zabrze, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11225, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.378.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 11225,

– po pozycji 11224 dodaje się pozycję 11225a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Zabrze; Zabrze M.; Zabrze; 806/1; 0,3778;

– po pozycji 11225a dodaje się pozycję 11225b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Zabrze; Zabrze M.; Zabrze; 809/1; 0,9524;

15) – nr 203/3 o pow. 0,0027 ha,

położoną w obrębie 6-07-06, gmina Warszawa Wola, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisaną w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1033, będącą we współwłasności osób fizycznych, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.379.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycję 1033;

16) – nr 929/2 o pow. 1,7100 ha,

powstałą z podziału działki nr 929 o pow. 2,4046 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,4000 ha), obręb Niegosławice, gmina Niegosławice, powiat żagański, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 857, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.382.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 857,

– po pozycji 856 dodaje się pozycję 857a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; żagański; Niegosławice; Niegosławice; 929/1; 0,6946;

17) – nr 250/28 o pow. 0,2304 ha,

– nr 250/29 o pow. 0,2116 ha,

– nr 250/30 o pow. 0,0824 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 250/22 o pow. 8,1022 ha, obręb Czarków, gmina Konin M., powiat M. Konin, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1790, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.383.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 1790,

– po pozycji 1789 dodaje się pozycję 1790a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Konin; Konin M.; Czarków; 250/27; 0,0183;

– po pozycji 1790a dodaje się pozycję 1790b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Konin; Konin M.; Czarków; 250/31; 0,1037;

– po pozycji 1790b dodaje się pozycję 1790c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Konin; Konin M.; Czarków; 250/32; 0,0076;

– po pozycji 1790c dodaje się pozycję 1790d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Konin; Konin M.; Czarków; 250/33; 0,0629;

– po pozycji 1790d dodaje się pozycję 1790e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Konin; Konin M.; Czarków; 250/34; 0,0837;

– po pozycji 1790e dodaje się pozycję 1790f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Konin; Konin M.; Czarków; 250/35; 0,1001;

– po pozycji 1790f dodaje się pozycję 1790g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Konin; Konin M.; Czarków; 250/36; 7,2015;

18) – nr 502/27 o pow. 0,0245 ha,

będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Domów Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie, powstałą z podziału działki nr 502/15 o pow. 0,0666 ha, obręb 5, gmina Śródmieście, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 735, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.387.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 735,

– po pozycji 734a dodaje się pozycję 735a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Śródmieście; 5; 502/26; 0,0421;

19) – nr 1281/1 o pow. 0,1103 ha,

– nr 1283/1 o pow. 0,0461 ha,

położone w obrębie Chełm Śląski, gmina Chełm Śląski, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1776 oraz 1777, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.390.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 1776 oraz 1777;

20) – nr 269/25 o pow. 0,1448 ha,

położoną w obrębie Orzegów, gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 9051, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.391.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 9051;

21) –nr 186/33 o pow. 0,1632 ha,

położoną w obrębie Sumina, gmina Lyski, powiat rybnicki, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13574, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.392.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 13574;

22) – nr 1790/38 o pow. 0,1422 ha,

położoną w obrębie Zabrze, gmina Zabrze M., powiat m.Zabrze, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11256, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.393.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 11256;

23) – nr 29/2 o pow. 0,0925 ha,

– nr 29/3 o pow. 0,1071 ha,

– nr 29/4 o pow. 0,0325 ha,

– nr 29/5 o pow. 0,0520 ha,

powstałe z podziału działki nr 29 o pow. 4,3541 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,3600 ha), obręb Tarnowiec, gmina Tarnów, powiat tarnowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2212, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.388.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 2212,

– po pozycji 2211 dodaje się pozycję 2212a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tarnów; Tarnowiec; 29/1; 4,0700;

24) –nr 7/39 o pow. 0,1014 ha,

– nr 7/40 o pow. 0,4421 ha,

– nr 7/41 o pow. 0,1422 ha,

– nr 7/42 o pow. 0,0078 ha,

powstałe z podziału działki nr 7/4 o pow. 6,3650 ha, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 220,

– nr 7/43 o pow. 0,0303 ha,

– nr 7/44 o pow. 0,1484 ha,

powstałe z podziału działki nr 7/7 o pow. 0,1787 ha, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 221,

– nr 7/8 o pow. 0,0670 ha,

wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 222,

położone w obrębie 0007-Nowa Sarzyna (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Nowa Sarzyna), gmina Nowa Sarzyna M., powiat leżajski, województwo podkarpackie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.410.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycje 220, 221 oraz 222,

– po pozycji 219 dodaje się pozycję 220a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; leżajski; Nowa Sarzyna M.; 0007-Nowa Sarzyna; 7/38; 5,6715;

25) – nr 3/4 o pow. 0,0876 ha,

– nr 3/5 o pow. 0,0108 ha,

– nr 3/6 o pow. 0,0328 ha,

– nr 3/7 o pow. 0,1235 ha,

– nr 3/8 o pow. 0,4018 ha,

– nr 3/9 o pow. 0,2531 ha,

– nr 3/11 o pow. 0,2077 ha,

– nr 3/12 o pow. 0,2715 ha,

– nr 3/13 o pow. 0,4845 ha,

– nr 3/14 o pow. 0,1208 ha,

– nr 3/15 o pow. 0,0539 ha,

– nr 3/17 o pow. 0,6652 ha,

– nr 3/18 o pow. 0,1942 ha,

– nr 3/19 o pow. 0,0245 ha,

– nr 3/20 o pow. 0,0581 ha,

– nr 3/21 o pow. 0,2550 ha,

– nr 3/22 o pow. 0,2987 ha,

– nr 3/23 o pow. 0,2703 ha,

– nr 3/24 o pow. 0,2088 ha,

– nr 3/25 o pow. 0,0968 ha,

– nr 3/26 o pow. 0,2766 ha,

– nr 3/27 o pow. 0,0827 ha,

– nr 3/28 o pow. 0,1612 ha,

– nr 3/29 o pow. 0,2127 ha,

– nr 3/30 o pow. 0,1577 ha,

– nr 3/31 o pow. 0,0277 ha,

– nr 3/32 o pow. 4,2145 ha,

powstałe z podziału działki nr 3/3 o pow. 16,9258 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 16,9038 ha), obręb Dąbie 124, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 712, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.394.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 712,

– po pozycji 711 dodaje się pozycję 712a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 124; 3/10; 0,8296;

– po pozycji 712a dodaje się pozycję 712b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 124; 3/16; 0,1787;

– po pozycji 712b dodaje się pozycję 712c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 124; 3/33; 6,6648;

26) – nr 1/12 o pow. 1,1643 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/9 o pow. 4,0524 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,0528 ha), obręb Dąbie 56, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 686, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.395.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 686,

– po pozycji 685a dodaje się pozycję 686a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 56; 1/11; 2,8881;

27) – nr 1/1 o pow. 1,4626 ha,

powstałą z podziału działki nr 1 o pow. 5,0436 ha, obręb 49–Zemborzyce Kościelne II (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 49-Zemborzyce Kośc. II), gmina Lublin, powiat Grodzki Lublin, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1122, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 września 2013 r., Nr KNDG01.073.422.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 1122,

– po pozycji 1121 dodaje się pozycję 1122a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 49-Zemborzyce Kościelne II; 1/2; 3,5810;

28) – nr 1/16 o pow. 0,5795 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/15 o pow. 8,9664 ha, obręb 50-Zemborzyce Kościelne III (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 50-Zemborzyce Kość. III), gmina Lublin, powiat Grodzki Lublin, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1125, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 września 2013 r., Nr KNDG01.073.423.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 1125,

– po pozycji 1124 dodaje się pozycję 1125a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 50-Zemborzyce Kościelne III; 1/17; 8,3869;

29) – nr 5/81 o pow. 1,3670 ha,

– nr 5/82 o pow. 0,0688 ha,

– nr 5/83 o pow. 0,0341 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 5/58 o pow. 41,1834 ha, obręb 0061 Wilda, gmina M. Poznań, powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2737, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.412.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

skreśla się pozycję 2737,

– po pozycji 2734 dodaje się pozycję 2737a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/61; 0,2013;

– po pozycji 2737a dodaje się pozycję 2737b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/65; 0,5170;

– po pozycji 2737b dodaje się pozycję 2737c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/66; 0,5396;

– po pozycji 2737c dodaje się pozycję 2737d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/67; 0,0773;

– po pozycji 2737d dodaje się pozycję 2737e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/68; 0,3951;

– po pozycji 2737e dodaje się pozycję 2737f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/69; 0,3720;

– po pozycji 2737f dodaje się pozycję 2737g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/70; 0,2417;

– po pozycji 2737g dodaje się pozycję 2737h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/71; 0,3019;

– po pozycji 2737h dodaje się pozycję 2737i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/72; 0,3145;

– po pozycji 2737i dodaje się pozycję 2737j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/73; 0,0786;

– po pozycji 2737j dodaje się pozycję 2737k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/74; 1,4724;

– po pozycji 2737k dodaje się pozycję 2737l, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/75; 0,1955;

– po pozycji 2737l dodaje się pozycję 2737ł, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/76; 0,0749;

– po pozycji 2737ł dodaje się pozycję 2737m, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/77; 0,5053;

– po pozycji 2737m dodaje się pozycję 2737n, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/78; 1,2751;

– po pozycji 2737n dodaje się pozycję 2737o, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/79; 5,0091;

– po pozycji 2737o dodaje się pozycję 2737p, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/80; 0,6547;

– po pozycji 2737p dodaje się pozycję 2737r, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0061 Wilda; 5/84; 27,4875;

30) – nr 283/7 o pow. 0,1387 ha,

położoną w obrębie Łysomice, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, wpisaną w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2498, będącą własnością Gminy Łysomice, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 września 2013 r., Nr KNDG01.073.431.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycję 2498;

31) – nr 132/12 o pow. 0,1051 ha,

położoną w obrębie 0004 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Królewska Huta), gmina Chorzów M., powiat m. Chorzów, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5557, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.309.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 5557.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 2428/130 o pow. 0,7321 ha,

położoną w obrębie Bieruń Stary, gmina Bieruń, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.374.2013.MS/3, w ten sposób, że w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1486 dodaje się pozycję 1486a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bieruńsko-lędziński; Bieruń; Bieruń Stary; 2428/130; 0,7321;

2) – nr 16/2 o pow. 0,0435 ha,

położoną w obrębie Syców, gmina Syców M., powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.389.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1521 dodaje się pozycję 1521a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; oleśnicki; Syców M.; Syców; 16/2; 0,0435;

3) – nr 21 o pow. 0,0389 ha,

– nr 82 o pow. 0,0173 ha,

położone w obrębie 0061 Różanka, gmina M. Wrocław, powiat m.wrocław, województwo dolnośląskie,

– nr 9 o pow. 1,2448 ha,

położoną w obrębie 0050-Karłowice, gmina M. Wrocław, powiat m.wrocław, województwo dolnośląskie,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.411.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1206 dodaje się pozycję 1206a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0061-Różanka; 21; 0,0389;

– po pozycji 1206a dodaje się pozycję 1206b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0061-Różanka; 82; 0,0173;

– po pozycji 1052 dodaje się pozycję 1052a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0050-Karłowice; 9; 1,2448;

4) – nr 24 o pow. 0,0708 ha,

położoną w obrębie 0028-Grabiszyn, gmina M. Wrocław, powiat m.wrocław, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.404.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1041 dodaje się pozycję 1041a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0028-Grabiszyn; 24; 0,0708;

5) – nr 19 o pow. 0,0603 ha,

– nr 31 o pow. 0,0103 ha,

położone w obrębie 0028-Grabiszyn, gmina M. Wrocław, powiat m.wrocław, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.405.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1041a dodaje się pozycję 1041b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0028-Grabiszyn; 19; 0,0603;

– po pozycji 1041b dodaje się pozycję 1041c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0028-Grabiszyn; 31; 0,0103;

6) – nr 347/1 o pow. 4,8671 ha,

położoną w obrębie Świerki, gmina Nowa Ruda, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.406.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 545 dodaje się pozycję 545a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Nowa Ruda; Świerki; 347/1; 4,8671.

§ 3

W związku z podziałem działki nr 1/7 o pow. 20,5218 ha, zatwierdzonym przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu decyzją z dnia 22 marca 2012 r., znak: ZG-AGP.7050-108/12, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego:

– skreśla się pozycję 2088,

– po pozycji 2087 dodaje się pozycję 2088a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Kobylepole; 1/8; 0,8310;

– po pozycji 2088a dodaje się pozycję 2088b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Kobylepole; 1/9; 19,6908.

§ 4

W związku z błędem pisarskim stwierdzonym w decyzji nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, opublikowanej w Dz. Urz. MTBiGM z dnia 24 września 2013 r. pod pozycją 58, § 1 pkt 1 ww. decyzji w brzmieniu:

„– nr 59/11 o pow. 3,0674 ha,

– nr 59/14 o pow. 1,4173 ha,

– nr 59/15 o pow. 1,0621 ha,

– nr 59/16 o pow. 0,1696 ha,

– nr 59/17 o pow. 0,0070 ha,

– nr 59/18 o pow. 0,2839 ha,

– nr 59/19 o pow. 0,0374 ha,

– nr 59/20 o pow. 0,8562 ha,

– nr 59/21 o pow. 1,3724 ha,

– nr 59/22 o pow. 2,0543 ha,

– nr 59/23 o pow. 0,9494 ha,

– nr 59/25 o pow. 0,2240 ha,

– nr 59/26 o pow. 0,0890 ha,

– nr 59/27 o pow. 0,2272 ha,

– nr 59/28 o pow. 5,2696 ha,

– nr 59/29 o pow. 0,1907 ha,

– nr 59/30 o pow. 6,9079 ha,

powstałe z podziału działki nr 59/10 o pow. 64,0549 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 64,2051 ha), obręb 29 Siemianówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 202, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.138.2013.MS/5, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 202,

– po pozycji 201 dodaje się pozycję 202a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/12; 36,1696;

– po pozycji 202a dodaje się pozycję 202b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/13; 2,3477;

– po pozycji 202b dodaje się pozycję 202c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/24; 0,9113;

– po pozycji 202c dodaje się pozycję 202d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/31; 0,3642;

– po pozycji 202d dodaje się pozycję 202e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/32; 0,0767;”

zastępuje się brzmieniem:

„– nr 59/11 o pow. 3,0674 ha,

– nr 59/14 o pow. 1,4173 ha,

– nr 59/15 o pow. 1,0621 ha,

– nr 59/16 o pow. 0,1696 ha,

– nr 59/17 o pow. 0,0070 ha,

– nr 59/18 o pow. 0,2839 ha,

– nr 59/19 o pow. 0,0374 ha,

– nr 59/20 o pow. 0,8562 ha,

– nr 59/21 o pow. 1,3724 ha,

– nr 59/22 o pow. 2,0543 ha,

– nr 59/23 o pow. 0,9494 ha,

– nr 59/25 o pow. 0,2240 ha,

– nr 59/26 o pow. 0,0890 ha,

– nr 59/27 o pow. 0,2272 ha,

– nr 59/28 o pow. 5,2696 ha,

– nr 59/29 o pow. 0,1907 ha,

– nr 59/30 o pow. 6,9079 ha,

powstałe z podziału działki nr 59/10 o pow. 64,0549 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 64,2051 ha), obręb 29 Siemianówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 202, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lipca 2013 r., Nr KNDG01.073.138.2013.MS/5, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 202,

– po pozycji 202a dodaje się pozycję 202b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/12; 36,1696;

– po pozycji 202b dodaje się pozycję 202c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/13; 2,3477;

– po pozycji 202c dodaje się pozycję 202d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/24; 0,9113;

– po pozycji 202d dodaje się pozycję 202e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/31; 0,3642;

– po pozycji 202e dodaje się pozycję 202f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 29 Siemianówka; 59/32; 0,0767;”.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr 2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz. 6, poz. 7, poz. 14; poz. 18, poz. 26, poz. 29, poz. 31, poz. 39, poz. 49 i poz. 58.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »