REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 20

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 20 czerwca 2013 r.

WYKAZ
jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

LP.

Nazwa Beneficjenta

Kwota przyznanej dotacji celowej w zł

1.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

23 320,00

2.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

48 900,00

3.

Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach

3 600,00

4.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach

200 000,00

5.

Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach

125 246,00

6.

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

5 500,00

7.

Fundacja Jewish Community Centre

4 000,00

8.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

36 110,00

9.

Fundacja Miasto

5 100,00

10.

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

25 950,00

11.

Instytut Kaszubski

20 000,00

12.

Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

4 350,00

13.

Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach

16 000,00

14.

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA

32 000,00

15.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy

11 100,00

16.

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

35 000,00

17.

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile

16 350,00

18.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

26 500,00

19.

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

9 450,00

20.

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”

8 000,00

21.

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”

6 000,00

22.

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce

10 000,00

23.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

44 000,00

24.

Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego

9 000,00

25.

Stowarzyszenie Łemków

21 700,00

26.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej

8 400,00

27.

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

63 556,10

28.

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

36 840,00

29.

Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM

12 000,00

30.

Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach

21 500,00

31.

Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska

3 690,00

32.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

12 000,00

33.

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „OJCZYZNA” w Kwidzynie

9 000,00

34.

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej

18 000,00

35.

Towarzystwo Słowaków w Polsce

28 800,00

 

36.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach

4 800,00

37.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

14 000,00

38.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

91 700,00

39.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu

70 000,00

40.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

116 800,00

41.

Towarzystwo Ukraińskie

18 000,00

42.

Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

24 800,00

43.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

147 200,00

44.

Związek Karaimów Polskich

12 136,00

45.

Związek Młodzieży Białoruskiej

19 100,00

46.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

55 000,00

47.

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach

12 100,00

48.

Związek Romów Polskich

20 000,00

49.

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

20 000,00

50.

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich

6 000,00

51.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

9 100,00

52.

Związek Ukraińców Podlasia

23 000,00

53.

Związek Ukraińców w Polsce

187 300,00

 

 

RAZEM

1 811 998,10

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
  • Data wejścia w życie: 2013-07-08
  • Data obowiązywania: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA