reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. Nr 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół ds. wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Zespołu – Paweł Potyra, zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Karolina Kulicka, dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku;

3) Członek Zespołu – Paweł Wójcik, radca prawny w Departamencie Prawnym;

4) Członek Zespołu – Monika Budzińska-Krycka, główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego;

5) Członek Zespołu do spraw logistyki – Agnieszka Kozłowska-Korbicz, główny specjalista w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju.

§ 3.
1. Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowanie projektu zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie procedury wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji oraz zawierania umów partnerskich;

2) przygotowanie projektu wzoru umowy z potencjalnym partnerem;

3) prowadzenie działań mających na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów;

4) analiza ofert zgłoszonych przez potencjalnych partnerów;

5) prowadzenie konsultacji lub negocjacji w trybie indywidualnym z przedstawicielami potencjalnych partnerów;

6) weryfikacja potencjalnych partnerów pod kątem spełniania przez nich wymagań określonych w zarządzeniu, o którym mowa w pkt 1;

7) przedstawianie rekomendacji Ministrowi Środowiska w sprawie zawarcia najkorzystniejszych umów partnerskich.

2. Zespół działa zgodnie z wytycznymi Sekretariatu UNFCCC dotyczącymi umów partnerskich z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na potrzeby organizacji 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji.

3. Wykonywanie przez Zespół zadań, o których mowa w ust. 1, monitorowane jest pod kątem przestrzegania przepisów antykorupcyjnych, Kodeksu Etyki Służby Cywilnej oraz zasad służby cywilnej przez doradcę etycznego w Ministerstwie Środowiska – Katarzynę Szynkarewicz, naczelnika Wydziału Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Kadr i Szkoleń.

4. Z Zespołem współpracuje komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska właściwa w sprawach zamówień publicznych.

§ 4.
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
§ 5.
Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa.
§ 6.
Członkowie Zespołu oraz doradca etyczny, o którym mowa w § 3 ust. 3, wykonują obowiązki określone zarządzeniem w ramach stosunku pracy w Ministerstwie Środowiska.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama