REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sekretarz Stanu odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004-2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2007-2013.”;

2) w § 7 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

3) w § 9 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013.”;

4) w § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku nieobecności Dyrektora Generalnego – w zakresie czynności związanych z certyfikowaniem wydatków oraz realizacją programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 – zastępuje Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Ministra.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego : E. Bieńkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
  • Data wejścia w życie: 2013-06-27
  • Data obowiązywania: 2013-06-27
  • Dokument traci ważność: 2013-09-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA