REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 25

DECYZJA NR 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1635) ustala się, co następuje:

§ 1.

Uznaje się za tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, tereny, na których są usytuowane linie kolejowe, określone w załączniku do decyzji, stanowiącym tomy nr 1–16.

§ 2.

Załącznik, o którym mowa w § 1, określa granice i powierzchnie terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji gruntów, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów zamkniętych.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11, Nr 7, poz. 22, Nr 8, poz. 25, Nr 11, poz. 34, Nr 13, poz. 46 i Nr 15, poz. 53, z 2011 r. Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 6, Nr 3, poz. 20, Nr 4, poz. 22, Nr 5, poz. 28, Nr 6, poz. 33, Nr 10, poz. 48, Nr 10, poz. 49, Nr 12, poz. 64 i Nr 12, poz. 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77 i poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz. 6, poz. 7, poz. 14; poz. 18, poz. 26, poz. 29, poz. 31, poz. 39, poz. 49, poz. 58, poz. 67 i poz. 73.

Załącznik 1. [Wykaz działek ewidencyjnych przez które przebiegają linie kolejowe uznane jako tereny zamknięte]

Załącznik do decyzji
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 24 marca 2014 r. (poz. 25)

Wykaz działek ewidencyjnych przez które przebiegają linie kolejowe uznane jako tereny zamknięte

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
  • Data wejścia w życie: 2014-04-11
  • Data obowiązywania: 2020-03-11
  • Dokument traci ważność: 2020-10-03
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA