reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 4 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 24 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

1) w spisie treści wyrazy „Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego” zastępuje się wyrazami „Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej”;

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej – DES;”;

3) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

1. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju:

1) ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej;

2) współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi;

3) współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynacja polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej, obejmująca współpracę z organami administracji publicznej w powyższym zakresie;

2) tworzenie warunków oraz wspieranie świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej przez podmioty ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne;

3) zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przez planowanie, koordynację i realizację przebiegu procesu akredytacji, współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji procesu akredytacji;

4) monitorowanie akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz standardów usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej przez te ośrodki;

5) przygotowanie i monitorowanie realizacji Programu współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji;

6) nadzór nad fundacjami w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 oraz z 2017 r. poz. 1909) oraz opracowanie informacji zbiorczych w zakresie nadzoru nad fundacjami;

7) udział w programowaniu polityki spójności w latach 2014–2020, w obszarze dotyczącym wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz aktywności społecznej młodzieży;

8) przygotowywanie dokumentów programowych w obszarach:

a) wspierania rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej, w szczególności koordynowania i nadzorowania realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES),

b) aktywności społecznej młodzieży;

9) inicjowanie i organizowanie badań, prac analitycznych oraz zarządzanie danymi statystycznymi dotyczącymi ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej;

10) merytoryczna, organizacyjna i prawna obsługa organów pomocniczych Ministra, w tym w szczególności:

a) Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych,

b) Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych;

11) obsługa prawna w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej Departamentu;

12) promowanie i upowszechnianie problematyki ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej.”;

4) w § 33 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie spraw obejmujących nadzór dysponenta części budżetowych nad realizacją inwestycji budowlanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra, będące dysponentami środków budżetu państwa, we współpracy z Biurem Budżetu i Finansów;”;

5) w § 38 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama