REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 194

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kijowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kijowie (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 155 i 189) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2018 r”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475 i 1529.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-28
  • Data wejścia w życie: 2017-09-28
  • Data obowiązywania: 2017-09-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA