REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 208

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 198), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej decyzją nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 207).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje § 2 decyzji nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 207), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 14 listopada 2018 r".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [Decyzja Nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 15 listopada 2018 r. (poz. 208)

DECYZJA NR 15
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 59) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie:

1) Przewodniczący:

Józef Dubiński

Główny Instytut Górnictwa;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarz:

Adam Borowiec

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:

a) Piotr Bojarski

Polska Grupa Górnicza S.A.,

b) Piotr Buchwald

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

c) Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

ca) Wojciech Chojnacki

KGHM Polska Miedź S.A.,

d) (uchylona)

e) Wacław Czerkawski

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

f) Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,

g)1) Jarosław Grzesik

NSZZ "Solidarność", Sekretariat Górnictwa i Energetyki,

h) Monika Hardygóra

Politechnika Wrocławska,

i) Aleksander Kabziński

Polski Związek Producentów Kruszyw,

j) Andrzej Katulski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

k) Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka",

l) Andrzej Malesza

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

m) Jan Marinov

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.,

n) Marceli Murawski

Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80",

na) Andrzej Okoń

TAURON Wydobycie S.A.,

o) Janusz Olszowski

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,

p) Krzysztof Potera

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

q) Franciszek Plewa

Politechnika Śląska,

r) Marian Rainczuk

Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego,

ra) Radosław Stach

KGHM Polska Miedź S.A.,

rb) Martin Štemberka

Český báňský úřad,

s) Jacek Szuścik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

t) Tomasz Śledź

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

u) (uchylona)

v) Dariusz Trzcionka

Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA",

w) Paweł Wyciślik

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.2)

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 decyzji nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 207), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2018 r., z mocą od dnia 14 listopada 2018 r.

2) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 76), która utraciła moc z dniem 3 listopada 2017 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA