REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 98

ZARZĄDZENIE NR 44
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 24) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustala skład osobowy Komisji, spośród osób posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie:";

2) uchyla się ust. 3.

§ 2.

Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia zmienianego w § 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, i mogą być zmieniane.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA