REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 49

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. poz. 6 i 36) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister nadzoruje merytorycznie:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Biuro Komunikacji;

4) Departament Koordynacji Środków Europejskich;

5) Departament Gospodarki Cyfrowej;

6) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego.";

2) w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 5;

3) w § 10:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 1,

- uchyla się pkt 3-6,

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk nadzoruje merytorycznie Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego.",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskiego Centrum Akredytacji.";

3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Kontroli i Audytu;

2) Biuro Administracyjne;

3) Biuro Dyrektora Generalnego;

4) Biuro Ochrony.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU,
PRACY I TECHNOLOGII

JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka oraz praca, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-03
  • Data obowiązywania: 2021-08-03
  • Dokument traci ważność: 2021-08-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA