| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 344/XLII/10 Rady Miasta Nowa Ruda

z dnia 31 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr 60/VI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda


Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, zm. Z 2006r. Dz. U. Nr 200, poz. 1471, z 2009r. Dz. U. Nr 114, poz. 946), art. 3 ust. 1 i 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153 ,poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Dz. U. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128, DzU. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. DzU. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:
§ 1. W uchwale Nr 60/VI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 92/XI/03 z dnia 24 września 2003r., uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 151/XVIII/08 z dnia 23 kwietnia 2008r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 320/XXXIX/09 z dnia 30 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8, pkt 2, otrzymuje brzmienie:
" 2) jednostki budżetowe:
a) Urząd Miejski w Nowej Rudzie,
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie,
c) Szkoła Podstawowa Nr 2,
d) Szkoła Podstawowa Nr 3,
e) Szkoła Podstawowa Nr 7,
f) Gimnazjum Nr 1,
g) Gimnazjum Nr 2,
h) Miejski Zespół Szkół Nr 1,
i) Przedszkole Miejskie Nr 1,
j) Przedszkole Miejskie Nr 2 "
2. § 17, otrzymuje brzmienie:
" 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną;
2) Gospodarczo-Budżetową;
3) Porządku Publicznego i Komunikacji;
4) Zdrowia i Ekologii;
5) Spraw Społecznych;
2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
3. W drodze uchwały Rada określa nazwę, zakres działania i skład osobowy komisji oraz imiennie Przewodniczących poszczególnych komisji.
4. Komisja Gospodarczo-Budżetowa jest komisją właściwą do spraw budżetu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
5. Komisje wydają opinie zgodnie z właściwymi kompetencjami określonymi w regulaminie działania komisji. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Behan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »