| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/40/11 Rady Miejskiej w Jaworze

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia czasu w jakim Gmina Jawor zapewnia bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne obejmującą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne wspierające prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny dziecka w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć określonych w § 1.

§ 3. Za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jawor określonych w § 2 ustala się miesięczną opłatę w wysokości: 1)9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze do dwóch godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej; 2)10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze od trzech do czterech godzin dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej; 3)11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze większym niż 4 godziny dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej.

§ 4. Jeśli w tym samym czasie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko w danej rodzinie, wysokość miesięcznej opłaty za kolejne dzieci wynosi: 1)75% kwoty określonej w § 3 za drugie dziecko w rodzinie, 2)50% kwoty określonej w § 3 za trzecie i za każde kolejne dziecko w rodzinie.

§ 5. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w § 3 określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola publicznego a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego.

§ 6. Przepisy niniejszej uchwały nie dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, które ustalane są zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze


Andrzej Madej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »