| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Olszynie

z dnia 20 lipca 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/12/99 Rady Gminy w Olszynie z dnia 03 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granicy ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Olszynie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/12/99 Rady Gminy w Olszynie z dnia 03 marca 1999 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granicy ich obwodów w wykazie obwodów i ich granic wraz z należącymi do nich miejscowościami i ulicami do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Olszyńskiej w Olszynie dopisuje się pkt 5 w brzmieniu: "5. ul. Źródlana cała".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wypych


Uzasadnienie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty rada gminy ustala plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę a także określa granice ich obwodów. W związku z podjętą przez Radę Miejską w Olszynie uchwałą Nr VI/19/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Olszynie, Gmina Olszyna, należało dopisać do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Olszyńskiej w Olszynie nową ulicę "Źródlaną", która jest umiejscowiona w bezpośrednim sąsiedztwie w/w szkoły. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »