| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/125/11 Rady Miejskiej Strzelina

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywajacych w Przedszkolu Miejskim ponad pięć godzin określonych w art. 6 ustawy o systemie oświaty w wysokości 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczetą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie oraz sposób rozliczania opłaty określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 1 za pobyt dzieci z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/233/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Przedzkolu Miejskim w Strzelinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w zycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »