Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe