Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/304/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

z dnia 14 sierpnia 2014r.

w sprawie: utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe