Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe