Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 275/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2014r.

wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy w Kamiennej Górze nr XXX/178/13 z dnia 29 maja 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ogorzelec III”

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe