Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/241/2014 Rady Powiatu Milickiego

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Milickiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe