Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój; Prezydenta Miasta Wałbrzych

z dnia 29 września 2014r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadań Gminy Jedlina - Zdrój w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Jedlina Zdrój

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe