Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/376/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 24 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe