| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 396/14 Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz 885 z póź. zm ) oraz § 8 pkt 1 lit a i b uchwały Nr XXXIX/218/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:

1) plan dochodów budżetu wynosi 46.346.646 zł,

2) plan dochodów bieżących 40.611.646 zł,

3) plan dochodów majątkowych 5.735.000 zł,

4) plan przychodów budżetu wynosi 0 zł,

5) razem 46.346.646 zł,

6) plan wydatków budżetu wynosi 46.346.646 zł,

7) plan wydatków bieżących 40.611.646 zł,

8) plan wydatków majątkowych 5.735.000 zł,

9) plan rozchodów budżetu wynosi 0 zł,

10) razem 46.346.646 zł,

11) nadwyżka/deficyt budżetu wynosi 0 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Starosta


Andrzej Bycka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 396/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 6 marca 2014 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

333 630,00

3 300,00

336 930,00

75011

Urzędy wojewódzkie

117 300,00

3 300,00

120 600,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

117 300,00

3 300,00

120 600,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 905 200,00

25 000,00

3 930 200,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 339 200,00

25 000,00

3 364 200,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 339 000,00

25 000,00

3 364 000,00

851

Ochrona zdrowia

1 411 000,00

- 22 000,00

1 389 000,00

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 411 000,00

- 22 000,00

1 389 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 411 000,00

- 22 000,00

1 389 000,00

852

Pomoc społeczna

830 660,00

2 640,00

833 300,00

85203

Ośrodki wsparcia

261 460,00

2 640,00

264 100,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

261 360,00

2 640,00

264 000,00

Razem:

46 337 706,00

8 940,00

46 346 646,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 396/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 6 marca 2014 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

7 421 377,00

3 300,00

7 424 677,00

75011

Urzędy wojewódzkie

117 300,00

3 300,00

120 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

102 000,00

3 300,00

105 300,00

75020

Starostwa powiatowe

6 690 543,00

0,00

6 690 543,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 000,00

0,00

14 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 830 000,00

0,00

3 830 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

319 000,00

0,00

319 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

700 000,00

0,00

700 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

98 500,00

0,00

98 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

235 000,00

0,00

235 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

0,00

5 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

25 000,00

0,00

25 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

91 088,00

0,00

91 088,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

25 000,00

0,00

25 000,00

75045

Kwalifikacja wojskowa

32 000,00

0,00

32 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 600,00

- 1 200,00

9 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 200,00

100,00

6 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 400,00

- 100,00

4 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 100,00

1 200,00

9 300,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 038 200,00

25 000,00

4 063 200,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 339 000,00

25 000,00

3 364 000,00

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

309 800,00

25 000,00

334 800,00

851

Ochrona zdrowia

1 424 652,00

- 22 000,00

1 402 652,00

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 411 000,00

- 22 000,00

1 389 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 411 000,00

- 22 000,00

1 389 000,00

852

Pomoc społeczna

4 472 660,00

2 640,00

4 475 300,00

85203

Ośrodki wsparcia

301 360,00

2 640,00

304 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200 570,00

1 640,00

202 210,00

4260

Zakup energii

6 000,00

1 000,00

7 000,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

584 600,00

0,00

584 600,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 000,00

1 368,00

31 368,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 000,00

- 1 368,00

20 632,00

Razem:

46 337 706,00

8 940,00

46 346 646,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »