| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/ 26/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.3 ust.1, art.5 ust.3, art.11b ust.3, art.18a ust.5, art.22 ust.1 i 2, art.23 ust.2, art.40 ust.2 pkt 1 i art.51 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 5 uchwały skreśla się ustęp 1 i 2.

2. zmienia się treść § 110 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Informacja o terminach sesji Rady i posiedzeń komisji podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiednio co najmniej na 5 i 3 dni przed datą planowanego posiedzenia.".

3. zmienia się treść § 113 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

§ 113. 1. Udostępnianie dokumentów, o jakich mowa w § 111 odbywa się wyłącznie w obecności pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu. Przeglądane dokumenty nie mogą być wynoszone poza miejsce, w którym następuje ich udostępnianie.

2. Korzystający z dokumentów może sporządzać z nich notatki i odpisy, fotografować i skanować własnym sprzętem.".

4. pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Lapko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »