Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/345/09 Rady Gminy Zgierz

z dnia 4 marca 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zgierz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe