| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/91/11 Rady Gminy Maków

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 ,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz,327, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 oraz Nr 232, poz. 1378)oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. Nr 95, poz. 961) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M.P. Nr 95, poz.962) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż, 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, oraz jego wpływ na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczep lub naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, z tym że w zależności od wieku pojazdu , ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/207/09 Rady Gminy Maków z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 383, poz.3336).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Andrzej Kołaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/11
Rady Gminy Maków
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wiek pojazdu i
dopuszczalna masa całkowita
( w tonach)

Stawka podatku w

Spełnia normy czystości EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włącznie

Powyżej 3,5 tony
Do 5,5 tony włącznie


282,00


311,00

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie


567,00


624,00

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton


707,00


779,00

Powyżej 10 lat

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie


354,00


388,00

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie


637,00


700,00

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton


779,00


856,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/91/11
Rady Gminy Maków
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

779,00

856,00

13

14

850,00

933,00

14

15

919,00

1012,00

15

983,00

1477,00

Trzy osie

12

17

990,00

1089,00

17

19

1063,00

1167,00

19

21

1132,00

1244,00

21

23

1203,00

1324,00

23

25

1273,00

1856,00

25

1344,00

1856,00

Cztery osie i więcej

12

25

1273,00

1401,00

25

27

1344,00

1480,00

27

29

1415,00

1951,00

29

31

1951,00

2892,00

31

1951,00

2892,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/91/11
Rady Gminy Maków
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku w

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

Od 3,5 tony i poniżej 12 ton


850,00


934,00

powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

Od 3,5 tony i poniżej 12 ton


919,00


1012,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/91/11
Rady Gminy Maków
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + naczepa
(w tonach)

Stawki podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

919,00

1012,00

18

25

990,00

1089,00

25

31

1063,00

1167,00

31

1666,00

2283,00

Trzy osie i więcej

12

40

1468,00

2032,00

40

2032,00

2954,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/91/11
Rady Gminy Maków
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku w

Pojazd silnikowy spełniający normy czystości spalin EURO lub posiadający katalizator

pozostałe

Do 10 lat włącznie

Od 7 ton i poniżej 12 ton


422,00


468,00

Powyżej 10 lat

Od 7 ton i poniżej 12 ton


567,00


624,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/91/11
Rady Gminy Maków
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

637,00

700,00

18

25

707,00

779,00

25

779,00

808,00

Dwie osie

12

28

779,00

808,00

28

33

850,00

1003,00

33

38

1003,00

1522,00

38

1355,00

2004,00

Trzy osie i więcej

12

38

919,00

1111,00

38

1203,00

1511,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/91/11
Rady Gminy Maków
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita, ilość miejsc do siedzenia

Stawki podatku w

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

Mniej niż 30 miejsc

850,00


934,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1063,00


1167,00

Powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

Mniej niż 30 miejsc

919,00


1012,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc


1132,00


1244,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »