| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie wysokości opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; Dz. U. z 2009 r Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r Nr 21 poz. 113 ; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 149 poz. 887; Nr 217 poz. 1281) i art. 19 pkt 1 lit. a , pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 95 poz. 961 i 962, Nr 55 poz.755, Nr 75 poz.950, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475; Dz. U. z 2011 r Nr 102 poz. 584, Dz. U. Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016: Nr 232 poz1378) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się stawkę dziennej opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Inowłódz pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:

1) z ręki, kosza - 4,00 zł.;

2) z wozu konnego, przyczepy pojazdów samochodowych - 8,00 zł.;

3) w innej formie niż określona w punktach 1 i 2 - 20,00 zł.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 3. Wyznaczenie inkasentów i ustalenie wynagrodzenia za inkaso ustalone jest odrębną uchwałą.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową na imprezach o charakterze promocyjnym Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Inowłódz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do opłat należnych po dniu wejścia w życie.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr inż. Marek Leszczyńcki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »