| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/491/14 Rady Gminy Andrespol

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 33 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Andrespol rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzących działalność na terenie Gminy Andrespol w kwocie 40% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w roku, w którym następuje złożenie takiego wniosku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrespol


Sławomir Kwiecień


Uzasadnienie

W ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 poz. 1457) wprowadzono obowiązek dokonania opłaty przez każdy podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez tę jednostkę. Artykuł 33 cytowanej ustawy przewiduje, iż wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość tej opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę roku kalendarzowego w którym składany jest wniosek o rejestrację żłobka lub klubu dziecięcego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »