| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/253/14 Rady Gminy w Galewicach

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Galewice

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318; z 2014 r. poz.379 i 1072) w związku z art.6, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. , poz .1381; z 2014 r. poz.40) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi rolników uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do podstawy obliczenia wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Galewice z kwoty 61,37 zł za 1 dt. do kwoty 37,50 zł za 1 dt.

§ 2. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych dokonywany będzie w drodze inkasa.

2. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Galewicach.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/189/13 Rady Gminy w Galewicach z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Galewice (Dz.Urz.Woj.łódzkiego z 2013 r. poz. 5152) .

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Sabina Domańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "KM-LEX"

Kancelaria Prawna "KM-LEX" Roszczenia i usługi prawne Krzysztof Konopka. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »