| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Radomsko

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatków w?drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 35; z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1171, poz. 1644), Rada Gminy Radomsko uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Radomsko pobór podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 1. Na inkasentów powołuje się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Radomsko:

1) sołectwo Bobry – sołtys Andrzej Gonera

2) sołectwo Dąbrówka – sołtys Halina Sierant

3) sołectwo Kietlin – sołtys Jadwiga Łęska

4) sołectwo Okrajszów – sołtys Maria Studniarek

5) sołectwo Płoszów – sołtys Kazimierz Dziegieć

6) sołectwo Strzałków – sołtys Zbigniew Hofman

7) sołectwo Szczepocice – sołtys Jadwiga Suchojad

8) sołectwo Dziepółć – sołtys Marian Porzeżyński

2. Na inkasenta w sołectwie Grzebień powołuje się panią Marię Bracką.

§ 3. 1. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany na bieżąco wpłacać w formie zaliczek na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia się z zebranych kwot podatków w następnym dniu roboczym przypadającym po terminie płatności podatku.

§ 4. Inkasenci dokonują poboru inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Za pobrane i wpłacone w terminie kwoty podatków inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 9% od zainkasowanej kwoty.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

3. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącenia swojego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »